آقای دکتر مصطفی زاهدی فر

دکتر مصطفی زاهدی فر دانشیار دانشگاه کاشان

آقای دکتر مصطفی زاهدی فر

Dr. Mostafa Zahedi Far

دانشیار دانشگاه کاشان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر پرتو UV بر حساسیت TL و پارامتر های سینتیک TLD-500 ( α-Al2O3:C) (دریافت مقاله) کنفرانس فیزیک ایران 1388
2 اثراعمال روش های گرمایی بر شکل پیک TL وپارامترهای سینتیک نمونه طبیعی CaF2 (دریافت مقاله) کنفرانس فیزیک ایران 1387
3 بررسی اثر پر شدگی ترازهای دزیمتری بر پارامترهای سینتیک دزیمتر ترمولومینسانس Al2O3:C–α و بررسی پاسخ کریستال نسبت به پرتوی UV (دریافت مقاله) کنفرانس فیزیک ایران 1387
4 بهینه سازی قطر نانو سیم های اکسید روی با استفاده از مدل آماری آزمایش (دریافت مقاله) دومین همایش دانشجویی فناوری نانو
5 تاثیر شرایط لایه نشانی در نوع رسانش و گاف انرژی سلول های خورشیدی لایه نازک CLGS (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مهندسی اپتیک و لیزر ایران
6 توصیف ترمولومینسانس در نانوذرات با استفاده از روش مونت کارلو (دریافت مقاله) دومین همایش دانشجویی فناوری نانو
7 ساخت نانو سیم های ژرمانیم به روش نشست بخار شیمیایی (CVD) (دریافت مقاله) دومین همایش دانشجویی فناوری نانو
8 ساخت نانوفسفرهای کلسیم سولفات با ناخالصی منگنز و بررسی خاصیت لومینسانس آن (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی علوم و فناوری نانو
9 ساخت و بررسی خواص فوتولومینسانس نانوذرات سریم فلوراید آلاییده با نقره (دریافت مقاله) کنفرانس ملی نانو ساختارها،علوم و مهندسی نانو
10 سنتز نانو ذرات آلومینا آلاییده شده با نقره به روش سل – ژل و مطالعه خواصفوتولومینسانس آن (دریافت مقاله) کنفرانس ملی نانو ساختارها،علوم و مهندسی نانو
11 محاسبه ضخامت لایه های In و Cu-Ga به منظور بهینه سازی عملکرد سلول خورشیدی لایه نازک CLGS (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مهندسی اپتیک و لیزر ایران
12 یک مدل جدید برای منحنی تابش ترمولومینسانس با توزیع پیوسته نمایی برای گیراندازها (دریافت مقاله) کنفرانس فیزیک ایران 1386