آقای دکتر فتح اله بوذرجمهری

دکتر فتح اله بوذرجمهری دانشیار دانشگاه علوم پزشکی مشهد

آقای دکتر فتح اله بوذرجمهری

Dr. Fatholah Bouzarjomehri

دانشیار دانشگاه علوم پزشکی مشهد

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر فتح اله بوذرجمهری در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
هیات تحریریهمجله سنجش و ایمنی پرتو