خانم دکتر آذر صائمیان

دکتر آذر صائمیان رئیس شورای سیاست گذاری مجله مدیریت -  انجمن مدیریت ایران

خانم دکتر آذر صائمیان

Dr. Azar Saemian

رئیس شورای سیاست گذاری مجله مدیریت - انجمن مدیریت ایران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی خانم دکتر آذر صائمیان در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
دبیر کنفرانس کنفرانس ملی فرهنگ سازمانی انجمن مدیریت ایران، تهران - دانشگاه خاتم بهمن 1395
دبیر کنفرانس سومین کنفرانس ملی فرهنگ سازمانی با رویکرد حمایت از تولید ملی در بستر اقتصاد مقاومتی انجمن مدیریت ایران - دانشگاه خاتم، تهران بهمن 1397

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 بررسی جهانی شدن اقتصاد ایران با نگرشی بر روش SWOT (دریافت مقاله) ششمین همایش مراکز تحقیق و توسعه صنایع و معادن
2 چالش های ایران برای ورود به سازمان تجارب جهانی با استفاده از الگوی SWOT (ارائه الگوی کاربردی از بکارگیری استراتژی ها SWOT) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک