آقای مهندس مهدی فرهاد خانی

آقای مهندس مهدی فرهاد خانی

Mahdi Farhadkhani

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.