آقای دکتر حمیدرضا مقامی

دکتر حمیدرضا مقامی استادیار گروه تکنولوژی آموزشی دانشگاه علامه طباطبائی

آقای دکتر حمیدرضا مقامی

Dr. Hamidreza Maghami

استادیار گروه تکنولوژی آموزشی دانشگاه علامه طباطبائی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر حمیدرضا مقامی در مجلات و ژورنالها

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 بررسی رابطه ویژگی های شخصیتی، باورهای انگیزشی و استراتژی های یادگیری با عملکرد تحصیلی دانشجویان گروه های علوم انسانی و علوم پایه (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی تربیتی دوره: 8، شماره: 26
2 بررسی رابطه ی بین خلاقیت با خودکارآمدی رایانه ای در دانشجویان کارشناسی رشته ی تکنولوژی آموزشی دانشکده ی روان شناسی و علوم تربیتی دانشگاه علامه طباطبایی (دریافت مقاله) فصلنامه ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی دوره: 1، شماره: 2
3 بررسی عوامل مرتبط با افت تحصیلی درس زبان انگلیسی از منظر دانش آموزان، معلمان و مدیران (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی تربیتی دوره: 2، شماره: 4
4 بررسی میزان استفاده از تکنولوژیهای نوین آموزشی وارتباط آنبا پیشرفت تحصیلی دانش آموزان (دریافت مقاله) فصلنامه فناوری آموزش و یادگیری دوره: 2، شماره: 5
5 رابطه بین تماشای برنامه های تلویزیون و موفقیت تحصیلی دانش آموزان دوره راهنمایی تحصیلی (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی تربیتی دوره: 2، شماره: 3
6 مطالعه تاثیر آموزش روش کاوشگری بر تفکر انتقادی در درس علوم تجربی (دریافت مقاله) فصلنامه ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی دوره: 6، شماره: 2
7 مقایسه اثر بخشی دو شیوه جدید و قدیم ارزشیابی تحصیلی بر نگرش به خلاقیت و پیشرفت درسی دانش آموزان دوره ابتدایی (دریافت مقاله) فصلنامه ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی دوره: 2، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 High speed CML latch using active inductor in 0.18mmCMOStechnology (دریافت مقاله) نوزدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران
2 بررسی کاربردی کاهش نفوذ پذیری خاکها به منظور استفاده در سیستم دفن مهندسی زباله ها (دریافت مقاله) اولین کنفرانس زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
3 روش جدید افزایش خطسانی مدارTransconductor با محدوده تنظیم وسیع (دریافت مقاله) نوزدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران
4 لزوم و نحوه تدوین مدارک فنی سازه های زیرزمینی شهری (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس تونل ایران
5 مطالعه و اجرای بخش تکمیلی سازه ایستگاه تقاطعی متروی شهیدبهشتی o1N3 درمحدوده خاک دستی سست و ریزشی شهر تهران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی زیر ساختهای حمل و نقل