خانم دکتر الهه حجازی

دکتر الهه حجازی دانشیار

خانم دکتر الهه حجازی

Dr. Elaheh Hejazi

دانشیار

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی خانم دکتر الهه حجازی در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 بررسی اثربخشی تعامل آموزش تنیدگی زدایی و سبک هویت در رضامندی روانی و تنیدگی ادراک شده (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های روان‌شناسی بالینی و مشاوره دوره: 3، شماره: 1
2 بررسی رابطه سبک زندگی اسلامی با سلامت روان زنان هییت علمی دانشگاه های شهر تهران (دریافت مقاله) پژوهش‌نامه سبک زندگی دوره: 3، شماره: 2
3 تحلیل موازی: روشی برای تعیین تعداد عامل ها (دریافت مقاله) فصلنامه اندازه گیری تربیتی دوره: 4، شماره: 15
4 در جستجوی درک روابط معنادارمیان کارکردها و توانمندسازی روانشناختی سازمان مدرسه (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی تربیتی دوره: 7، شماره: 20
5 رابطه ادراک از ساختار هدفی کلاس،سبکهای تفکر، رویکردهای یادگیری و پیشرفت تحصیلی دانشجویان (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در برنامه ریزی درسی دوره: 2، شماره: 3
6 رابطه تاب آوری و بهزیستی روان شناختی:نقش واسطه ای خوش بینی (دریافت مقاله) فصلنامه دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی دوره: 15، شماره: 1
7 رابطه ی سبک های هویت با مولفه های سازگاری دانش آموزان: بررسی نقش واسطه ای تعهد* (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی تربیتی دوره: 12، شماره: 42
8 مقیاس بندی چندبعدی و سودمندی آن درحوزه های مختلف روان شناسی (دریافت مقاله) فصلنامه اندازه گیری تربیتی دوره: 4، شماره: 13
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثربخشی کاربست روش خودبازبینی در افزایش توجه و پیشرفت درسی دانش آموزان با مشکلات یادگیری اختلال در درس خواندن (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی روانشناسی و علوم اجتماعی
2 رابطه تاب آوری با قصد ترک شغل: با تاکید بر نقش میانجی رضایت شغلی و استرس شغلی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی نوآوری های اخیر در روانشناسی، مشاوره و علوم رفتاری
3 رابطه عوامل بافتی و درگیری تحصیلی، نقش واسطه ای تاب آوری تحصیلی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی روانشناسی، علوم تربیتی و سبک زندگی
4 رابطه مکانیسم های دفاعی و سبکهای هویت با اعتیاد به اینترنت در میان دانشجویان کارشناسی کوی دانشگاه تهران (دریافت مقاله) ششمین همایش سراسری آسیب های پنهان زیست دانشجویی
5 رابطهی خلاقیت و ویژگی های شخصیت با پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی شخصیت و زندگی نوین
6 رابطهی ویژگیهای شخصیتی و سبکهای یادگیری با پیشرفت تحصیلی دانشآموزان (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی شخصیت و زندگی نوین
7 ساخت، رواسازی و تعیین ساختار عاملی مقیاس کمک طلبی پژوهشی در بین دانشجویان تحصیلات تکمیلی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی روانشناسی و علوم تربیتی
8 عوامل اجتماعی مؤثر بر مفهوم خود و سبکهای هویت؛ مقایسه دختران دانش آموزان ایرانی و افغانی (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی شخصیت و زندگی نوین
9 نقش انجمن های علمی در توسعه علوم مهندسی (دریافت مقاله) کنفرانس آموزش مهندسی در 1404
10 نقش مدرنیته در تحول شناخت: مقایسه سه خرده فرهنگ ایرانی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی علوم شناختی در تعلیم و تربیت