آقای دکتر حسنعلی موذن زادگان

دکتر حسنعلی موذن زادگان دانشیار - دانشگاه علامه طباطبایی

آقای دکتر حسنعلی موذن زادگان

Dr. Hasan Ali Moazen Zadegan

دانشیار - دانشگاه علامه طباطبایی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر حسنعلی موذن زادگان در مجلات و ژورنالها

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 بررسی تطبیقی اخبار جنایی صفحه حوادث روزنامه های کشور (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش حقوق عمومی دوره: 13، شماره: 35
2 بررسی جرم صدمات بدنی در اثنای منازعه (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش حقوق عمومی دوره: 1، شماره: 1
3 حفظ صحت و استنادپذیری ادله الکترونیک با استفاده از بیومتریک و رمزنگاری (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش حقوق کیفری دوره: 4، شماره: 12
4 زن در آیین دادرسی کیفری ایران و فرانسه (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش حقوق کیفری دوره: 2، شماره: 6
5 ضمانت های اجرایی نقض حقوق شهروندی در فرآیند تحقیقات پلیسی (دریافت مقاله) دوفصلنامه آموزه های حقوق کیفری دوره: 6، شماره: 11
6 علم قاضی در حقوق جزای ایران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش حقوق عمومی دوره: 2، شماره: 3
7 عوامل برون سازمانی موثر بر بروز خشونت پلیس در فرآیند دادرسی و راهکارهایپ یشگیری از آن (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش حقوق کیفری دوره: 6، شماره: 20
8 مطالعه تطبیقی موقعیت دادستان و بیطرفی او نسبت به دلایل له و علیه متهم در حقوق ایران و آمریکا (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش حقوق عمومی دوره: 14، شماره: 37
9 نقد و بررسی قرار بازداشت موقت در قانون دادرسی مصوب سال 78 (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش حقوق عمومی دوره: 3، شماره: 4