آقای دکتر محمدرضا پاسبان

دکتر محمدرضا پاسبان دانشیار

آقای دکتر محمدرضا پاسبان

Dr. Mohamad Reza Paseban

دانشیار

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر محمدرضا پاسبان در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
سردبیرفصلنامه پژوهش حقوق خصوصی

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ابعاد حقوقی الحاق ایران به سازمان جهانی تجارت در زمینه مقررات صادرات و واردات (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش حقوق خصوصی دوره: 6، شماره: 21
2 بازبینی نظام بازرسی در شرکتهای تجاری ایران: بررسی تطبیقی با حقوق انگلستان (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش حقوق عمومی دوره: 7، شماره: 16
3 بررسی تطبیقی حقوق سهامدار اقلیت در تجزیه شرکت های سهامی (ایران و انگلستان) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش حقوق خصوصی دوره: 7، شماره: 26
4 دعوای مشتق و آیین آن: بررسی تطبیقی در حقوق ایران و انگلیس (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش حقوق خصوصی دوره: 2، شماره: 4
5 مسیولیت مدیران در ورشکستگی شرکت ها در حقوق انگلیس (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش حقوق عمومی دوره: 2، شماره: 3
6 نقش رفتار منصفانه در حل و فصل اختلافات ناشی از سرمایه گذاری خارجی با تاکید بر مفهوم مسیولیت اجتماعی شرکت های فراملی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش حقوق خصوصی دوره: 3، شماره: 8