آقای دکتر حمید بهرامی احمدی

دکتر حمید بهرامی احمدی استاد دانشگاه شهید باهنر کرمان

آقای دکتر حمید بهرامی احمدی

Dr. Hamid Bahrami Ahmadi

استاد دانشگاه شهید باهنر کرمان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر حمید بهرامی احمدی در مجلات و ژورنالها