آقای دکتر غلامرضا گودرزی

دکتر غلامرضا گودرزی استاد و عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق (ع)

آقای دکتر غلامرضا گودرزی

Dr. Gholamreza Goodarzi

استاد و عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق (ع)

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر غلامرضا گودرزی در مجلات و ژورنالها

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر غلامرضا گودرزی در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
عضو کمیته علمی – هیات داوران چهارمین همایش ملی تمدن نوین اسلامی دانشگاه شاهد، تهران اسفند 1397

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارائه چارچوب پیشنهادی آینه نگاری منطقه ای به مثابه حوزه پژوهشی میان رشته ای مورد مطالعه سند توسعه آمایش استان یزد (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات میان‌رشته‌ای در علوم انسانی دوره: 8، شماره: 2
2 الگوی رهبری شهید سید مرتضی آوینی در فعالیتهای رسانه ای (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت اسلامی دوره: 25، شماره: 4
3 اندازه گیرى و بررسى مقادیر نشر جرمى گازهاى آلاینده خروجى از دودکش کارخانه سیمان دورود (دریافت مقاله) فصلنامه بهداشت در عرصه دوره: 2، شماره: 2
4 Removal of Hydrogen Sulfide from Septic Tank by Vermicomposting Bio Filter (دریافت مقاله) مجله آرشیو علوم بهداشتی دوره: 5، شماره: 4
5 بررسی نقش مدیریت راهبردی هزینه در رضایت مشتری؛ نمونه مطالعه، گروه صنعتی ایران خودرو (دریافت مقاله) دوفصلنامه اندیشه مدیریت راهبردی دوره: 4، شماره: 2
6 تحلیل وضعیت موجود ساماندهی نهادهای فرهنگی کشور با نگاهی به مفهوم و مبانی مهندسی فرهنگی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات فرهنگ ـ ارتباطات دوره: 10، شماره: 5
7 تصویر پردازی از مدیران آینده: به سوی الگوی قرآنی (دریافت مقاله) دوفصلنامه اندیشه مدیریت راهبردی دوره: 2، شماره: 1
8 روندهای تاثیرگذار بر آینده دانشگاه امام صادق (ع) (دریافت مقاله) دوفصلنامه اندیشه مدیریت راهبردی دوره: 11، شماره: 2
9 شناخت و رتبه بندی عوامل ریسک خرید خارجی بر اساس روش AHP؛ مورد مطالعه: شرکت طراحی مهندسی و تامین قطعات ایران خودرو ساپکو (دریافت مقاله) دوفصلنامه اندیشه مدیریت راهبردی دوره: 6، شماره: 1
10 طراحی الگوی مفهومی رشد شبکه همکاران؛ مطالعه موردی، سازمان هوافضا (دریافت مقاله) دوفصلنامه اندیشه مدیریت راهبردی دوره: 10، شماره: 2
11 طراحی پرسشنامه سنجش نگرش شغلی و سازمانی کارکنان دولت؛ مطالعه موردی: 80 سازمان دولتی در مرکز استان زنجان (دریافت مقاله) دوفصلنامه اندیشه مدیریت راهبردی دوره: 5، شماره: 1
12 فراوانی ژن aac(3)-Iia در ایزوله های بالینی اشریشیا کلی جداشده از بیماران مبتلا به عفونت ادراری در شهرستان دلفان لرستان در سال 1389 (دریافت مقاله) فصلنامه میکروب شناسی پزشکی ایران دوره: 7، شماره: 2
13 مدل مدیریت تولید با رویکرد ناب در سینمای ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات فرهنگ ـ ارتباطات دوره: 11، شماره: 9
14 نظریه تصویر و تصمیم راهبردی (دریافت مقاله) دوفصلنامه اندیشه مدیریت راهبردی دوره: 1، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 نقش بانک ها و موسسات اعتباری در حمایت از فعالیت های مولد و اشتغالزایی (با تاکید بر اصلاح الگوی بانکداری) (دریافت مقاله) سومین همایش مالی اسلامی
2 آینده پژوهی در جامعه دینی؛ مبانی و مفاهیم (دریافت مقاله) دومین همایش ملی آینده پژوهی
3 اثرات آلاینده دی اکسید گوگرد در افزایش موارد بروز سکته های حاد قلبی در میان شهروندان شهر بوشهر (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی مدیریت آلودگی هوا و صدا
4 اثرات آلاینده دی اکسید گوگرد در افزایش موارد بروز سکته های حاد قلبی در میان شهروندان شهر بوشهر (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی مدیریت آلودگی هوا و صدا
5 اثرات آلودگی هوای روزانه بر مرگ تنفسی افراد زیر 18 سال شهر اهواز؛ بر اساس مدل های جمعی تعمیم یافته پواسون بین سال های 1387-1393 (دریافت مقاله) پنجمین کنگره دانشجویی پژوهشی منطقه جنوب غرب کشور
6 اثرتاریخ های مختلف برداشت بذرمدت آبشویی وسرمادهی بررشداولیه گیاهچه های Atriplex Verrucifera M.B (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالاب های کویری ایران
7 ارزیابی روند تغییرات PM10 و سرعت باد از دو روز قبل از وقوع طوفان گرد و غبار شدید تا زمان وقوع آن (دریافت مقاله) همایش جامع کشاورزی منابع طبیعی و محیط زیست پایدار
8 ارزیابی روند تغییرات PM10 و فشار هوا از دو روز قبل از وقوع طوفان گرد و غبار شدید تا زمان وقوع آن (دریافت مقاله) همایش جامع کشاورزی منابع طبیعی و محیط زیست پایدار
9 ارزیابی ریسک بهداشتی مواجهه شغلی باترکیبات BTEX درواحدET یکی ازصنایع پتروشیمی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی حفاظت و برنامه ریزی محیط زیست
10 ارزیابی کمی وکیفی دی بنزو (h وa) آنتراسن در هوای شهر اهواز (دریافت مقاله) پنجمین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست
11 ارزیابی و تهیه نقشه بیابان زایی ازدیدگاه فرسایش بادی درحوزه آبخیز کویرمیقان (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالاب های کویری ایران
12 ارزیابی ومقایسه میزان ترسیب کربن خاک درتوده های دست کاشت اقاقیا و سروخمره ای درشهرک صنعتی ایبک آباداراک (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالاب های کویری ایران
13 استخراج ومقایسه میزان آلکالوییدهای کل گیاه قره داغ Nitraria schoberi L. دراندام های مختلف طی دوره رویشی و گل دهی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالاب های کویری ایران
14 اندازه گیری غلظت ترکیبات PAHS (هیدروکربنهای آروماتیک چند حلقه ای) موجود درذرات PM10 ، PM2.5 و PM1 در هوای شهر ماهشهر (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی مدیریت آلودگی هوا و صدا
15 اندازه گیری غلظت ترکیبات PAHS هیدروکربنهای آروماتیک چند حلقه ای موجود درذرات PM10 ، PM2.5 و PM1 در هوای شهر ماهشهر (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی مدیریت آلودگی هوا و صدا
16 اندازه گیری غلظت فلزات موجود در ذرات 10PM ، 2.5PM و 1PM در هوای شهرماهشهر (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی مدیریت آلودگی هوا و صدا
17 اندازه گیری و مقایسه ترکیبات BTEXدر جایگاه های سوخت گیری مرکز شهر در دونوبت صبح و بعدازظهر وارزیابی شعاع انتقال آلودگی آنها (دریافت مقاله) دومین همایش ملی حفاظت و برنامه ریزی محیط زیست
18 Chemical properties of aerosol, trajectories and its impact on human s lung cell during the Middle Eastern Dust (MED) storms in Ahvaz, Iran (دریافت مقاله) همایش ملی تغییر اقلیم و اکوسیستم های آبی
19 برآورد اثرات بهداشتی ناشی از در معرض قرار گرفتن با آلاینده PM10 با استفاده از مدل Air Q در شهر اهواز در سال 1388 (دریافت مقاله) شانزدهمین همایش ملی بهداشت محیط
20 برآورد اثرات بهداشتی ناشی از در معرض قرار گرفتن با آلایندهNO2 با استفاده از مدلAir Q در شهر اهواز در سال ۱۳۸۸ (دریافت مقاله) همایش ملی جریان و آلودگی هوا
21 برآورد اثرات بهداشتی ناشی از درمعرض قرارگرفتن با آلاینده NO2 با استفاده از مدل Air Q درشهر اهواز درسال 1388 (دریافت مقاله) چهاردهمین همایش ملی بهداشت محیط
22 برآورد اثرات ناشی از در معرض قرارگرفتن آلاینده NO2 بر سلامتی انسان با استفاده از مدل Air Q در شهر اصفهان در سال 1390 (دریافت مقاله) نخستین همایش بین المللی جامع محیط زیست
23 برآورد بار وارد به علت بیماری تنفسی ناشی از تماس با ذرات معلق کمتر از 10 میکرون در شهر اهواز (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی گرد و غبار
24 برآورد بیماریهای قلبی عروقی و تنفسی منتسب به آلاینده PM10 موجود در هوای شهر تبریز ، شمال غربی ایران ، سال 1390 (با استفاده از مدل AIR Q ) (دریافت مقاله) اولین همایش تخصصی محیط زیست، انرژی و صنعت پاک
25 براورد شاخص های اپیدومیولوژیکی،مرگهای تنفسی و قلبی_عروقی منتسب به آلاینده PM10 موجود در هوای شهر تبریز(سال 1390) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت آلودگی هوا و صدا
26 بررس گندزدای اشعه آفتاب بر روی نمونه های رودخانه کارون در سه فصل زمستان، بهار و تابستان سال 83-1382 (دریافت مقاله) هفتمین همایش ملی بهداشت محیط
27 بررسی آلاینده های هوای ناشی از عناصر چرخه تولید بخار نیروگاه حرارتی رامین با استفاده از مدل شبکه عصبی (دریافت مقاله) همایش ملی پژوهشهای محیط زیست ایران
28 بررسی اثرات آلودگی هوا بر نتایج مادری و جنینی بارداری (دریافت مقاله) یازدهمین همایش دانشجویی تازه های علوم بهداشتی کشور
29 بررسی اثرات گرد و غبار با تاکید بر معضل ایجاد شده در خوزستان و ارایه راه حل (دریافت مقاله) کنفرانس ملی علوم و مهندسی محیط زیست
30 بررسی اثرات ناشی از پخش نفت در اکوسیستم های دریایی و ارئه راهکار های بهینه کنترل و کاهش اثرات (دریافت مقاله) هفتمین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
31 بررسی ارتباط پتانسیل رشد اکتینومیست‏ها با شرایط محیطی در شرایط عادی، نیمه‏گردو‏غباری و گرد‏و‏غباری هوای اهواز طی فصول مختلف (دریافت مقاله) شانزدهمین همایش ملی بهداشت محیط
32 بررسی استقرار نهال های بادام درسطوح آبگیر باران (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالاب های کویری ایران
33 بررسی امکان بیورژنراسیون GAC اشباع شده با فنل (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی بهداشت محیط
34 بررسی بیماری مزمن انسداد ریوی COPD منتسب به آلاینده های NO2 ، O3 ، SO2 درهوای شهر اهواز با استفاده ازمدل AirQ2.2.3 (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی بحران های زیست محیطی ایران و راهکارهای بهبود آن
35 بررسی پتانسیل ذخیره کربن وجذب CO2 درجنگل کاری گونه اقاقیا زبان گنجشک وسرو خمره ای درشهرک صنعتی خیرآباد اراک (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالاب های کویری ایران
36 بررسی پراکنش و تنوع زیستی گیاهان دارویی استان مرکزی (منطقه ساوه) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار
37 بررسی پراکنش و ضریب انتشار(فاکتور انتشار) آلاینده های منتشره از دودکش نیروگاه حرارتی رامین (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت آلودگی هوا و صدا
38 بررسی پوشش گیاهی و رج بندی آنها در کویر میقان اراک (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالاب های کویری ایران
39 بررسی تاثیر استراتژی شرکت وبازده دارایی ها برمدیریت سود درشرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادارتهران (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی اقتصاد، مدیریت و علوم مهندسی
40 بررسی تاثیر مواجهه با ذرات معلق کوچکتر از 2/5 میکرون و ازن بر تعداد موارد مرگ و پذیرش بیمارستانی در سه شهر اصفهان، تبریز و ارومیه در سال 1390 (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت آلودگی هوا و صدا
41 بررسی تاثیر ویژگیهای شرکت ها برمدیریت سود درشرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادارتهران (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی اقتصاد، مدیریت و علوم مهندسی
42 بررسی تاثیر همبیشی دو آلاینده SO2 و PM10 بر مرگها و بیماریهای قلبی –عروقی و تنفسی در شهر تبریز در سال 1390 (دریافت مقاله) اولین همایش تخصصی محیط زیست، انرژی و صنعت پاک
43 بررسی جوانه زنی بذوربادام کوهی Amygdalus scoparia Spech. دراستان مرکزی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالاب های کویری ایران
44 بررسی خصوصیات شیمیایی آب باران جمع آوری شده در مناطق صنعتی، پر ترافیک و عادی شهر اهواز (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت آلودگی هوا و صدا
45 بررسی خصوصیات شیمیایی آب باران جمع آوری شده در مناطق صنعتی، پرترافیک و عادی شهر اهواز (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی مدیریت آلودگی هوا و صدا
46 بررسی روش های برآورد اثرات اقتصادی ناشی از گردوغبار (دریافت مقاله) هفتمین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
47 بررسی روشهای مدیریت موادزائدجامد درشهراهواز وارائه راهکارهای مدیریتی دراین زمینه (دریافت مقاله) دومین همایش ملی حفاظت و برنامه ریزی محیط زیست
48 بررسی روند فصلی تغییرات غلظت بخارات جیوه در هوای شهر اهواز و مقایسه با استاندارد (دریافت مقاله) پنجمین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست
49 بررسی روند مرگ های قلبی عروقی و تنفسی منتسب به آلودگی هوای شهر اهواز طی سال های 2010 الی 2013 (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت آلودگی هوا و صدا
50 بررسی روند مرگهای قلبی - عروقی و تنفسی منتسب به آلودگی هوای شهر اهواز طی سالهای 2010 الی 2013 (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی مدیریت آلودگی هوا و صدا
51 بررسی سازگاری و عملکرد چهار گونه و پروونانس های اکالیپتوس در استان مرکزی ( محلات) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی جامعه و محیط زیست
52 بررسی ضریب انتشار (فاکتور انتشار) آلاینده های منتشره از دودکش نیروگاه حرارتی رامین (دریافت مقاله) همایش ملی پژوهشهای محیط زیست ایران
53 بررسی کیفیت قارچی هوای داخل ساختمان با استفاده از قارچ ها ی کشت داده شده در شرایط عادی و گرد وغبار در محدوده شهر اهواز 1389 (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی مدیریت آلودگی هوا و صدا
54 بررسی کیفیت میکروبی هوای داخل مهدکودک های منتخب واقع در مناطق مختلف شهر اهواز و ارتباط آن با پارامترهای محیطی (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی مدیریت آلودگی هوا و صدا
55 بررسی کیفیت هوا محیط های داخل آموزشی و درمانی در شرایط عادی و گرد وغبار شهر اهواز (دریافت مقاله) پانزدهمین همایش ملی بهداشت محیط
56 بررسی میزان غلظت ذرات PM10 و فلزات سنگین موجود در آنها در هوای شهر اهواز (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت آلودگی هوا و صدا
57 بررسی نسبت محیط داخل به محیط خارج غلظت قارچهای جداشده قبل و بعدازملاقات دربیمارستان آموزشی - درمانی اهواز (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی بحران های زیست محیطی ایران و راهکارهای بهبود آن
58 بررسی نیاز رویشگاهی و پراکنش بادام کوهی Spach. Amygdalus scoparia درمنطقه قوچک دلیجان (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالاب های کویری ایران
59 بررسی نیازرویشگاهی و پراکنش بادام کوهی Spach Amygdalus scoparia درمنطقه جلایرساوه (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالاب های کویری ایران
60 بررسی و مقایسه تاثیرآلاینده دی اکسید گوگرد بر مرگهای تنفسی و قلبی -عروقی درشهر بوشهر (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی مدیریت آلودگی هوا و صدا
61 بررسی وضعیت سوخت روستایی و ارتباط آن با بیماریهای مرتبط با آلودگی هوا در پنج شهرستان استان گیلان در سال 87 (دریافت مقاله) دوازدهمین همایش ملی بهداشت محیط
62 پدیده گرد و خاک و بررسی پیامد های ناشی از آن (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی گرد و غبار
63 تاثیر پساب تصفیه خانه فاضاب دلیجان بر برخی پارامترهای شیمیایی خاک و سازگاری گونه های سوزنی برگ (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی جامعه و محیط زیست
64 تاثیر تنظیم کننده های رشد گیاهی در ریزازدیادی گل محمدی Rosa damascena Mill.در محیط کشت مایع (دریافت مقاله) دومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
65 تاثیر غلظتهای مختلف IBA بر زندهمانی نهالهای یکساله در صنوبر کبوده (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مهندسی و مدیریت کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی پایدار
66 تأثیر نانو پرایمینگ بذور بر جوانه زنی و مراحل اولیه رشد سرو زربین (دریافت مقاله) دومین همایش ملی گیاهان دارویی،طب سنتی و کشاورزی ارگانیک
67 تأثیر نانو پرایمینگ و میدان مغناطیس بر جوانه زنی بذور توس (مطالعه موردی: جنگل های سیاه مرز کوه استان گلستان) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی گیاهان دارویی،طب سنتی و کشاورزی ارگانیک
68 تجزیه وتحلیل رشد همیشه بهار تحت تاثیر تاریخ کاشت و تراکم بوته (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات
69 تحلیلی پیرامون اثرات بهداشتی منتسب به آلودگی هوا در جنوب غربی ایران (دریافت مقاله) هفتمین همایش ملی مدیریت آلودگی هوا و صدا
70 تعیین زمان مناسب برداشت زیتون کنسروی درمنطقه ساوه جهت بهره برداری اقتصادی (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی
71 تعیین شاخص کیفیت هوای (AQI) شهرستان زابل و بررسی اثر بادهای صدوبیست روزه سیستان بر این شاخص در سال 1390 (دریافت مقاله) شانزدهمین همایش ملی بهداشت محیط
72 تعیین شدت بیابان زائی اراضی حوضه آبخیز کویر میقان از دیدگاه پوشش گیاهی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالاب های کویری ایران
73 تعیین محدوده بیابانهای استان مرکزی از دیدگاه پوشش گیاهی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالاب های کویری ایران
74 تعیین محدوده مناطق بیابانی ازدیدگاه عوامل طبیعی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالاب های کویری ایران
75 تقسیم بندی و برآورد غلظتهای مختلف PM10 بادهای صدوبیست روزه سیستان در شهرستان زابل بر اساس جدول هافمن و همچنین شاخص بهداشتی کیفیت هوا .(AQHI) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی گرد و غبار
76 توسعه مدل بودجهریزی برمبنای عملکرد در سازمانهای پروژهمحور (دریافت مقاله) کنفرانس ملی مهندسی ارزش و مدیریت هزینه
77 تهدیدها و فرصتهای بازچرخانی پساب وآب خاکستری درآبیاری (دریافت مقاله) سومین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست
78 جریانهای شدید هوا و تأثیر آن بر شاخص کیفیت هوا (AQI) با تکیه بر (PM(10 (دریافت مقاله) دومین همایش ملی برنامه ریزی، حفاظت، حمایت از محیط زیست وتوسعه پایدار
79 جمع آوری واحداث کلکسیون گیاهان داروئی استان مرکزی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی زیست بوم پایدار و توسعه
80 ذرات معلق کمتر از 10 میکرون و تاثیر آن در سلامت شهروندان در شهر اهواز (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی مدیریت آلودگی هوا و صدا
81 رابطه بین آلودگی هوا و مرگ های قلبی-عروقی روزانه در اهواز برای افراد زیر 18 سال؛ با استفاده از مدل های جمعی تعمیم یافته از سال 1387 تا سال 1393 (دریافت مقاله) پنجمین کنگره دانشجویی پژوهشی منطقه جنوب غرب کشور
82 راهکارهای پیشنهاد شده برای حذف پیش کلرزنی (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی بهداشت محیط
83 رهبری یا مدیریت پروژه ؛ با تأکید بر مفهوم جهت یاب رهبری پروژه (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه
84 ریزازدیادی گل محمدی (Rosa damascena Mill) در محیط کشت مایع تحت تاثیر هورمون های BA و IBA (دریافت مقاله) اولین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
85 زنجیره تامین چابک ، مفاهیم ،الزامات وموانع (دریافت مقاله) دومین کنفرانس لجستیک و زنجیره تامین
86 سنجش ترکیبات BTEX درجایگاه های سوخت گیری و ارزیابی شعاع انتقال آلودگی آنها درمرکزشهر اهواز (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی بحران های زیست محیطی ایران و راهکارهای بهبود آن
87 سنجش و پهنه بندی غلظت ترکیبات BTEX در هوای آزاد کلانشهر اهواز (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی مدیریت آلودگی هوا و صدا
88 شبیه سازی پخش آلاینده CO خروجی از مشعل های بلند واحد فرآورش منتخب درشرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب با استفاده از مدل Screen 3 (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی مدیریت آلودگی هوا و صدا
89 شبیه سازی پخش آلاینده COخروجی از مشعل های بلند واحد فرآورش منتخب در شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب با استفاده از مدلScreen3 (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی مدیریت آلودگی هوا و صدا
90 شبیه سازی پخش الاینده CO خروجی از مشعل های بلند واحد فرآورش منتخب در شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب با استفاده از مدل Screen3 (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی ایده های نوین در کشاورزی، محیط زیست و گردشگری
91 شناسایی و ارزیابی غلظت، منبع و خطر سرطان زایی ترکیبات پلی آروماتیک هیدروکربنه در PM10 هوای آزاد شهر آبادان (دریافت مقاله) هفتمین همایش ملی مدیریت آلودگی هوا و صدا
92 شناسایی و معرفی گیاهان اندمیک و در معرض خطر کویر میقان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالاب های کویری ایران
93 کاربرد مدل گوس به منظور ارزیابی پخش ذرات معلق خروجی از دودکش سیمان دورود لرستان (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی مدیریت آلودگی هوا و صدا
94 کاربرد مدل گوس به منظور ارزیابی پخش ذرات معلق خروجی از دودکش کارخانه سیمان درود لرستان (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت آلودگی هوا و صدا
95 کمی سازی اثرات بهداشتی منتسب به آلاینده PM10 موجود در هوای شهر بوشهر طی سال 1391 ( با استفاده از مدل AIR Q ) (دریافت مقاله) شانزدهمین همایش ملی بهداشت محیط
96 کمی سازی اثرات بهداشتی ناشی از آلاینده دی اکسید نیتروژن در هوای شهر تبریز واقع در شمال غربی ایران طی سال1390 ( با استفاده از مدل AIR Q ) (دریافت مقاله) شانزدهمین همایش ملی بهداشت محیط
97 کمی سازی بیماری های تنفسی و قلبی عروقی منتسب به ذرات معلق کمتر از ده میکرون موجود در هوای شهر اصفهان طی سال 1392 (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت آلودگی هوا و صدا
98 کمی سازی بیماریهای تنفسی و قلبی - عروقی منتسب به ذرات معلق کمتر از ده میکرون موجود در هوای شهر اصفهان طی سال 1392 (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی مدیریت آلودگی هوا و صدا
99 کمی سازی مرگهای تنفسی و قلبی عروقی منتسب به آلاینده PM10 موجود درهوای شهرشیراز درسال 1390 با استفاده ازمدل Air Q (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت آلودگی هوا و صدا
100 کمی سازی مرگهای تنفسی و قلبی عروقی منتسب به آلایندهPM10 موجود در هوای شهر اهواز طی سالهای(1388_1389)با استفاده از مدل AIR Q (دریافت مقاله) اولین کنفرانس مدیریت آلودگی هوا و صدا
101 کمی سازی و بررسی اثرات بهداشتی آلاینده ی O3 موجود درلایه ی تروپوسفر شهر اهواز با استفاده از مدل AIR Q (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی مهندسی محیط زیست
102 کمی سازی و بررسی اثرات بهداشتی ناشی از آلاینده یO3در هوای شهرکرمانشاه با استفاده از مدلAIR Q (دریافت مقاله) همایش ملی جریان و آلودگی هوا
103 کمی سازی و مقایسه اثرات بهداشتی PM10 موجود در هوای شهرهای اهوازو کرمانشاه با استفاده از مدل AIR Q (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی مهندسی محیط زیست
104 مدل سازی پخش آلاینده های خروجی PM10 ، PM2 . 5 از دودکش شهرستان دهلران مبتنی بر مدل گوس (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی مدیریت آلودگی هوا و صدا
105 مدلسازی انتشار مونواکسید کربن خروجی از بویلرهای واحد شیرین سازی گاز آماک در شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب با استفاده از مدل Screen 3 (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی ، منابع طبیعی ، محیط زیست و گردشگری
106 مدلسازی پخش آلاینده های خروجی PM10,PM2.5 از دودکش کارخانه گچ شهرستان دهلران مبتنی بر مدل گوس (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی مدیریت آلودگی هوا و صدا
107 مدلسازی و نحوه پراکنش آلاینده گاز منوکسیدکربن با استفاده از مدل جعبه ای مطالعه موردی: شهر اهواز (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری
108 مطالعه بوم شناسی فردی گیاه Camphorosma monspeliacum درزیستگاه های شوروقلیایی استان مرکزی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالاب های کویری ایران
109 مطالعه و پهنه بندی آلودگی رودخانه کارون به آلاینده های مختلف کننده غدد درون ریز (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی بحران های زیست محیطی ایران و راهکارهای بهبود آن
110 معرفی فلور، شکل زیستی و پراکنش جغرافیایی گیاهان کویر میقان اراک (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالاب های کویری ایران
111 مقایسه مرگهای تنفسی و سالهای عمرازدست رفته منتسب به آلاینده PM10 با استفاده ازمدل AIR Q درنیمه غربی ایران اهواز - بوشهر - کرمانشاه (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی بحران های زیست محیطی ایران و راهکارهای بهبود آن
112 نگاهی به عوامل موثر بر تجاری سازی فناوری های سلامت همراه (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مدیریت و مهندسی صنایع