آقای دکتر محمود باقری

دکتر محمود باقری دانشیار دانشگاه تهران

آقای دکتر محمود باقری

Dr. Mahmoud Bagheri

دانشیار دانشگاه تهران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر محمود باقری در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
هیات تحریریهفصلنامه پژوهش حقوق خصوصی

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 حسبه ؛ ابزار حقوق اقتصادی اسلامی در نظارت و کنترل بازارهای رقابت پذیر و رقابت ناپذیر (دریافت مقاله) دوفصلنامه دانشنامه حقوق اقتصادی دوره: 20، شماره: 4
2 ابعاد حقوقی بازار سرمایه غیرمتشکل؛ با نگرش تطبیقی در حقوق ایالات متحده آمریکا (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش حقوق خصوصی دوره: 7، شماره: 26
3 اقتصاد میتنی بر بازار و کاستیهای حقوق خصوصی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش حقوق عمومی دوره: 8، شماره: 19
4 تحلیلی بر ضوابط، آثار و کارآمدی نفع قابل بیمه در نظام حقوقی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشنامه بیمه دوره: 33، شماره: 1
5 جایگاه بین المللی کالای عمومی در رویکرد عدالت توزیعی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش حقوق خصوصی دوره: 1، شماره: 2
6 مشکلات حقوقی ناشی از بین المللی شدن بازارهای سرمایه و جایگاه قوانین ملی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش حقوق عمومی دوره: 12، شماره: 29
7 مفهوم شناسی تسهیلات سندیکایی و ضرورتآن در نظام حقوقی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش حقوق عمومی دوره: 18، شماره: 52
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارزیابی سازگاری در لاین های پیشرفته بادمجان های دلمه ای (دریافت مقاله) دومین همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست
2 ارزیابی سازگاری و پایداری در لاین های پیشرفته بادمجان های دلمه ای کشور در شمال استان خوزستان (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران
3 بررسی پنج توده بومی بادمجان کشور از نظر عملکرد و اجزای آن (دریافت مقاله) ششمین کنگره علوم باغبانی ایران
4 بررسی تاثیرات هتروژنیتی بر حفر چاه های توسعه ای (دریافت مقاله) اولین همایش ملی توسعه میادین نفت و گاز
5 بررسی رابطه سرمایه فرهنگی با رفتارهای زیست محیطی شهروندان شهر شیراز (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ملی پیشگامان پیشرفت
6 بررسی و تعیین مناسب ترین تاریخ کاشت و روش کشت جمعیت پیشرفت اسفناج (دریافت مقاله) ششمین کنگره علوم باغبانی ایران
7 بررسی و مقایسه سیستمهای خنک کننده داخلی توربین های گازی (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران
8 جنسیت، مولفه ا ی اجتماعی در تفاوت های سطوح سلامت (دریافت مقاله) دهمین کنگره پیشگامان پیشرفت
9 سیاستهای حقوق رقابت و حقوق مالکیت فکری (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت سرمایه فکری
10 ماهیت حقوقی و قواعد حاکم بر صندوق سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی فقه و حقوق،وکالت و علوم اجتماعی
11 محدودیت در آزادی بیان با استناد بر اسناد حقوق بشر و بشردوستانه با تاکید بر حقوق اموات (دریافت مقاله) کنفرانس ملی دستاوردهای نوین جهان در تعلیم و تربیت، روانشناسی، حقوق و مطالعات فرهنگی - اجتماعی
12 نقش امنیت در توسعه صنعت گردشگری (دریافت مقاله) همایش منطقه ای توریسم و توسعه