آقای دکتر مهرزاد امیدوار سیاهمزگی

دکتر مهرزاد امیدوار سیاهمزگی دانشگاه گیلان

آقای دکتر مهرزاد امیدوار سیاهمزگی

Dr. Mehrzad Omidvar

دانشگاه گیلان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر مهرزاد امیدوار سیاهمزگی در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
دبیر کنفرانس نخستین کنگره ملی پژوهش های نوین در روانشناختی انجمن علمی دانشجویی روانشناسی دانشگاه گیلان، رشت اردیبهشت 1396