خانم دکتر مریم علی نژاد

دکتر مریم علی نژاد

خانم دکتر مریم علی نژاد

Dr. Maryam Alinezhad

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی خانم دکتر مریم علی نژاد در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
دبیر علمی همایش سراسری مباحث کلیدی در علوم مدیریت و حسابداری گروه آموزش و پژوهش شرکت مهندسی عمران بنای تدبیر با همکاری مرکز آموزش علمی و کاربردی هلال احمر استان گلستان، گرگان اردیبهشت 1394
دبیر علمی اولین کنفرانس سراسری توسعه محوری مهندسی عمران، معماری،برق و مکانیک ایران شرکت مهندسی عمران بنای تدبیر با همکاری دانشگاه گلستان، گرگان - دانشگاه گلستان آذر 1393
دبیر اجرایی اولین کنگره بین المللی در مسیر توسعه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گروه آموزش و پژوهش شرکت مهندسی بارو گستر پارس با همکاری آکادمی آکسفورد سرت انگلستان، دانشگاه شهر ووج کشور لهستان آذر 1394
عضو کمیته علمی – هیات داوران دومین کنفرانس سراسری توسعه محوری مهندسی عمران ، معماری ، برق و مکانیک ایران گروه آموزش و پژوهش شرکت مهندسی بارو گستر پارس با همکاری آکادمی آکسفورد سرت انگلستان، گرگان آذر 1394
دبیر علمی دومین کنفرانس سراسری توسعه محوری مهندسی عمران ، معماری ، برق و مکانیک ایران گروه آموزش و پژوهش شرکت مهندسی بارو گستر پارس با همکاری آکادمی آکسفورد سرت انگلستان، گرگان آذر 1394
دبیر اجرایی دومین کنگره سراسری در مسیر توسعه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گروه آموزش و پژوهش شرکت مهندسی باروگستر پارس با همکاری دانشگاه فرهنگیان استان گلستان، گرگان-دانشگاه فرهنگیان استان گلستان اردیبهشت 1395
دبیر علمی دومین همایش سراسری مباحث کلیدی در علوم مدیریت و حسابداری گروه آموزش و پژوهش شرکت مهندسی باروگستر پارس با همکاری دانشگاه فرهنگیان استان گلستان، گرگان-دانشگاه فرهنگیان استان گلستان خرداد 1395
دبیر اجرایی کنفرانس سراسری تحقیق در علوم کشاورزی ، منابع طبیعی و محیط زیست گروه آموزش و پژوهش شرکت مهندسی بارو گستر پارس با همکاری دانشگاه فرهنگیان استان گلستان، گرگان -سالن دانشگاه فرهنگیان استان گلستان آذر 1395
دبیر اجرایی سومین کنگره سراسری در مسیر توسعه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گروه آموزش و پژوهش شرکت مهندسی بارو گستر پارس با همکاری دانشگاه فرهنگیان استان گلستان، گرگان -دانشگاه فرهنگیان استان گلستان آذر 1395
دبیر علمی سومین همایش سراسری مباحث کلیدی در علوم مدیریت و حسابداری گروه آموزش و پژوهش شرکت مهندسی باروگستر پارس با همکاری دانشگاه فرهنگیان استان گلستان، گرگان -دانشگاه فرهنگیان استان گلستان دی 1395

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 Effects of Ramadan Fasting on Inflammatory Biomarkers and body Composition in Healthy Subjects (دریافت مقاله) فصلنامه تغذیه، روزه‌داری و سلامت دوره: 4، شماره: 4
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارائه مدلی مفهومی از نقش جو سازمانی در خلق فرصت های کار آفرینانه در سازمان ها (دریافت مقاله) چهارمین ملی کنفرانس مهندسی و مدیریت نوآوری
2 ارائه مدلی مفهومی ازبرنامه ریزی استراتژیک دربخش کارآفرینی ایران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، نوآوری و تولید ملی
3 بررسی ارتباط ارزیابی عملکرد با بهره وری سازمانی درسازمانهای غیردولتی ایران (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی مدیریت
4 بررسی تاثیرکارت هوشمند سلامت درارتقاء کیفیت خدمات درمانی مطالعه موردی سازمان بیمه تامین اجتماعی استان مازندران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، نوآوری و تولید ملی
5 بررسی جایگاه خصوصی سازی در صنایع استان مازندران (دریافت مقاله) کنفرانس ملی حسابداری، مدیریت مالی و سرمایه گذاری
6 بررسی روابط بین رهبری تعهدات سازمانی و رفتارهای شهروندی سازمانی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، نوآوری و تولید ملی
7 بررسی روشهای مدیریت بحرانپیش از واقوع حادثه (بررسی موردی:سیل در استان گلستان) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی علوم مدیریت نوین
8 بررسی عوامل مؤثر بر بهبود مزیت رقابتی مبتنی بر مدیریت دانش(مطالعه موردی: اداره کل تأمین اجتماعی استان مازندران) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت، کارآفرینی و توسعه اقتصادی
9 بررسی مقایسه ای فرآیند تجاری سازی فناوری در دانشگاه و صنعت (دریافت مقاله) چهارمین ملی کنفرانس مهندسی و مدیریت نوآوری
10 بررسی موانع توسعه فناوری اطلاعات در آموزش عالی مطالعه موردی دانشگاه فرهنگیان واحد ساری (دریافت مقاله) اولین همایش ملی اقتصاد، مدیریت و علوم انسانی با رویکرد دانش کاربردی
11 بررسی نقش فرهنگ سازمانی در استقرار مدیریت دانش (دریافت مقاله) کنفرانس ملی حسابداری، مدیریت مالی و سرمایه گذاری
12 بررسی نقش فرهنگ سازمانی در توسعه کارآفرینی سازمانی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت، چالشها و راهکارها
13 بهبود کیفیت در بهداشت و درمان با بکارگیری کارت هوشمند سلامت (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت، کارآفرینی و توسعه اقتصادی
14 تجلی مضمونی و زیبایی شناختی داستان پیامبران در حدیقه سنایی (دریافت مقاله) نهمین همایش ملی پژوهش های زبان و ادبیات فارس
15 تحلیل سینوپتیکی خشکسالی های پائیزه و زمستانه سواحل جنوبی دریای خزر (دریافت مقاله) دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
16 تعیین نقش سازمان هلال احمر در مدیریت بحران زمان وقوع سیل، بررسی موردی در استان گلستان (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس جامع مدیریت و مهندسی سیلاب
17 جنسیت مانعی مهم درکارآفرینی زنان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، نوآوری و تولید ملی
18 خلاقیت، نوآوری و کارآفرینی با رویکرد نقش سازمانهای مردم نهاد (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی توسعه و تعالی کسب و کار
19 سرمایه فکری و کارآفرینی سازمانی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی حسابداری، مدیریت مالی و سرمایه گذاری
20 سطوح تجزیه و تحلیل درروابط بین سازمانی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، نوآوری و تولید ملی
21 سلامت الکترونیکی با کارت هوشمند سلامت (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، نوآوری و تولید ملی
22 شناخت اصول و مفاهیم تاب آوری بانگرشی برچارچوب اقدامات هیوگو (دریافت مقاله) دومین همایش سراسری مباحث کلیدی در علوم مدیریت و حسابداری
23 عوامل موثردرافزایش یاکاهش بهره وری درسازمان ها با تکیه برنقش فرآیند آموزش (دریافت مقاله) دومین همایش سراسری مباحث کلیدی در علوم مدیریت و حسابداری
24 کاربرد فناوری اطلاعات در حوزه سلامت با کارت هوشمند (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت، کارآفرینی و توسعه اقتصادی
25 کارکرد مفهومی و زیبایی شناسی عناصر حماسی و اساطیری شاهنامه در دیوان سید حسن دهلوی (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی زبان و ادبیات فارسی
26 لزوم به کارگیری رویکرد جامعه محوری درمدیریت بحران و استفاده ازتجارب سایرکشورها (دریافت مقاله) دومین همایش سراسری مباحث کلیدی در علوم مدیریت و حسابداری
27 مدیریت بحران ناشی از سیل قبل از وقوع حادثه (بررسی موردی: سیل در استان گلستان) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت، کارآفرینی و توسعه اقتصادی
28 مطالعه تئوریکی خصوصی سازی (دریافت مقاله) کنفرانس ملی حسابداری، مدیریت مالی و سرمایه گذاری
29 مطالعه تئوریکی مفهوم مدیریت دانش (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی حسابداری و مدیریت
30 مقایسه تئوریکی فرآیند تجاریسازی تکنولوژی در دانشگاهها و صنعت (دریافت مقاله) دومین همایش ملی راهکارهای توسعه اقتصادی با محوریت برنامه ریزی منطقه ای
31 مقایسه تئوریکی– تجربی نتایج ارزیابی عملکرد سازمانها با استفاده از مدل تحلیل پوششی داده ها (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی تحلیل پوششی دادها
32 نقش بازاریابی اینترنتی بر توسعه کسب و کار (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی علوم مدیریت نوین