خانم دکتر معصومه بیانی

دکتر معصومه بیانی دانشیار عفونی، دانشگاه علوم پزشکی بابل، بابل، ایران

خانم دکتر معصومه بیانی

Dr. Masoumeh Bayani

دانشیار عفونی، دانشگاه علوم پزشکی بابل، بابل، ایران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی خانم دکتر معصومه بیانی در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
هیات تحریریهدوفصلنامه نوین سلامت