خانم دکتر لیلا مهستی جویباری

دکتر لیلا مهستی جویباری دانشیار پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی گلستان، گرگان، ایران

خانم دکتر لیلا مهستی جویباری

Dr. Leila Mahasti Joybari

دانشیار پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی گلستان، گرگان، ایران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی خانم دکتر لیلا مهستی جویباری در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
هیات تحریریهدوفصلنامه نوین سلامت