آقای مهندس امیرمحمد اخوان

مهندس امیرمحمد اخوان کارشناس ارشد معماری منظر دانشگاه شهید بهشتی

آقای مهندس امیرمحمد اخوان

Amirmohammad Akhavan

کارشناس ارشد معماری منظر دانشگاه شهید بهشتی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای مهندس امیرمحمد اخوان در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
دبیر علمی ششمین همایش ملی معماری داخلی و دکوراسیون مؤسسه آموزش عالی آزاد دانش پژوهان، اصفهان اسفند 1395

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 استفاده ازروش تلفیقی ماتریس آیکولد و لئوپلد درارزیابی اثرات محیط زیست منطقه نمونه گردشگری آبشار شاهلولاک چرمهین (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی بحران های زیست محیطی ایران و راهکارهای بهبود آن
2 تأثیر الگوهای ساختار شهری پیشرو در مدیریت مصرف انرژی (با تأکید برهیافت های ریو+20) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی اقلیم، ساختمان و بهینه سازی مصرف انرژی
3 تدوین راهکارهای دستیابی به توسعه پایدارگردشگری سبز با استفاده ازتکنیک Swot مطالعه موردی طرح ملی منطقه نمونه گردشگری پل بابامحمودقلعه سرشیرپیربکران (دریافت مقاله) اولین همایش ملی گردشگری و طبیعت گردی ایران زمین
4 شناسایی ابعاد آلودگیهای محیط زیست ناشی از اجرای طرح های توسعه مناطق نمونه گردشگری با تاکید بر مدیریت آلودگی پساب و پسماند مطالعه موردی: منطقه نمونه گردشگری آبشار شاهلولاک چرمهین (دریافت مقاله) اولین همایش ملی حفاظت و برنامه ریزی محیط زیست
5 طرح راهبردی- عملیاتی، رویکردی نوین بر نسل سوم طرح های توسعه شهری (نمونه موردی:طرح راهبردی عملیاتی مرکز حوزه شرق شیراز) (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
6 نقش گردشگری کشاورزی در توسعه پایدار مناطق روستایی مطالعه موردی: طرح ملی منطقه نمونه گردشگری پل بابامحمود قلعه سرشیر پیربکران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار