آقای محمدرضا دهقان مهرجردی

محمدرضا دهقان مهرجردی معاون سازمان میراث فرهنگی و صنایع دستی و گردشگری یزد

آقای محمدرضا دهقان مهرجردی

Mohammadreza Dehghanmehjerdi

معاون سازمان میراث فرهنگی و صنایع دستی و گردشگری یزد

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای محمدرضا دهقان مهرجردی در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
دبیر کنفرانس همایش ملی نساجی سنتی با محور غیاث الدین نقشبند یزدی سازمان میراث فرهنگی و صنایع دستی و گردشگری یزد-دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد، یزد بهمن 1395