آقای دکتر امین رضا نقره آبادی

دکتر امین رضا نقره آبادی

آقای دکتر امین رضا نقره آبادی

Dr. Aminreza Noghrehabadi

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 Approximate solution of laminar thermal boundary layer over a thin plate heated from below by convection (دریافت مقاله) دو فصلنامه تحقیقات کاربردی در مهندسی مکانیک دوره: 2، شماره: 2
2 Buckling of multi wall carbon nanotube cantilevers in the vicinity of graphite sheets using monotone positive method (دریافت مقاله) دو فصلنامه تحقیقات کاربردی در مهندسی مکانیک دوره: 1، شماره: 2
3 comparing thermal enhancement of Ag-water and SiO2-WATER nanofluids over an isothermal stretching sheet with suction or injection (دریافت مقاله) دو فصلنامه تحقیقات کاربردی در مهندسی مکانیک دوره: 2، شماره: 1
4 بازیافت حرارت از گاز خروجی توربین گازی بوسیله مبدل های حرارتی لوله گرمایی (دریافت مقاله) مجله مبدل گرمایی دوره: 6، شماره: 36
5 بررسی تجربی کارایی کلکتورهای سه بعدی ثابت و صفحه تخت خورشیدی (دریافت مقاله) دوفصلنامه انرژی های تجدید پذیر و نو دوره: 5، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر عدد ریتولدز و پرانتل جریان بر انتقال حرارت و ضریب اصطکاک سطحی جت برخوردی صفحه ای (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی سیستم های مکانیکی و نوآوری های صنعتی
2 HEAT TRANSFER OF MAGNETO HYDRODYNAMIC VISCOUS FLUID OVER A LINEAR SHRINKING SHEET PRESCRIBED SECOND ORDER SURFACE TEMPERATURE (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس خاورمیانه ای خشک کردن
3 Investigating Deflection of Nano-Cantilevers with Casimir Effect Using Monotone Solution (دریافت مقاله) نوزدهمین همایش سالانه مهندسی مکانیک
4 The investigation of effects of silica on the environment and prevent of release the silica particles with simulation of gas-solid flow in a gas cyclone (دریافت مقاله) بیست و دومین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک
5 بررس تاثیر نفوذپذیری لایه آنزیم بر پاسخ بایوحسگر ساندویچی آمپرسنجی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی مکانیک و مکاترونیک ایران
6 بررسی آزمایشگاهی پارامترهای موثر بر شوک اختلاط در جت پمپ مایع-گاز (دریافت مقاله) بیست و ششمین همایش سالانه بین المللی انجمن مهندسان مکانیک ایران
7 بررسی آزمایشگاهی و عددی پارامترهای موثر در جریان دوفازی در جت پمپ مایع-گاز (دریافت مقاله) بیست و ششمین همایش سالانه بین المللی انجمن مهندسان مکانیک ایران
8 بررسی اثر حرارت برناپایداری نانوعملگرهای الکتروستاتیکی دوسرگیردار (دریافت مقاله) اولین همایش ملی نانومواد و نانو تکنولوژی
9 بررسی اثر خاصیت الاستیک تیرو نیروی محوری پسماند برپارامترهای ناپایداری نانوعملگرهای الکتروستاتیکی دوسرگیردار (دریافت مقاله) اولین همایش ملی نانومواد و نانو تکنولوژی
10 بررسی اثر نانو ذرات اکسید آلومینیوم بر ضریب انتقال حرارت هدایت سیال حفاری پایه آبی (دریافت مقاله) چهارمین همایش بین المللی نفت،گاز و پتروشیمی
11 بررسی اثر نیروی کازیمیر بر ناپایداری نانو عملگرهای الکتروستاتیکی دو سر گیردار با استفاده از روش تجزیه ادومین اصلاح شده (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی شبیه سازی سیستمهای مکانیکی
12 بررسی اثرفنداسیون الاستیک غیرخطی برپارامترهای ناپایداری نانوعملگرهای الکترواستاتیکی دوبل (دریافت مقاله) اولین همایش ملی نانومواد و نانو تکنولوژی
13 بررسی امکان استفاده از نانوسیالات در یاتاقان های بکار رفته در توربین ها (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی سیستم های مکانیکی و نوآوری های صنعتی
14 بررسی بهبود انتقال حرارت جریان نانوسیالات با جابجایی مختلط عبورکننده از میان حلقه عمودی (دریافت مقاله) بیست و دومین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک
15 بررسی پارامترهای ناپایداری درنانوعملگرهای الکتروستاتیکی دوسرگیردار به روش تجزیه ادومین اصلاح شده (دریافت مقاله) اولین همایش ملی نانومواد و نانو تکنولوژی
16 بررسی پارامترهای ناپایداری درنانوعملگرهای الکتروستاتیکی دوسرگیردار به روش عددی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی نانومواد و نانو تکنولوژی
17 بررسی تاثیر پارامترهای مختلف در طراحی و عملکرد مبدلهای لولهگرمایی (دریافت مقاله) هفتمین همایش ملی انرژی
18 بررسی تاثیر تغییرات هندسی اتاقک هوای ورودی توربین های گازی بر روی رژیم جریان ورودی به توربین (دریافت مقاله) بیست و دومین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک
19 بررسی تاثیر ضخامت فیلتر در بایوحسگر آمپرسنجی با نانو لوله های کربنی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی مکانیک و مکاترونیک ایران
20 بررسی تاثیر نشتی بر عملکرد یک سیکلون جداکننده جامد از گاز (دریافت مقاله) بیست و دومین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک
21 بررسی تأثیر ابعاد کوچک بر ناپایداری نانو کلیدهای الکترواستاتیک در حضور نیروی موئینگی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی در مهندسی صنایع و مهندسی مکانیک
22 بررسی تجربی ضریب هدایت گرمایی لوله حرارتی مبتنی بر جاذبه در شارهای حرارتی مختلف (دریافت مقاله) بیست و دومین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک
23 بررسی رفتار سیال در پمپ جابه جایی مثبت به کمک دینامیک سیالات محاسباتی (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی کاربرد CFD در صنایع شیمیایی و نفت
24 بررسی رفتار سیال در حین گذر از توربواکسپندر در شرایط یک استگاه تقلیل فشار گاز طبیعی (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی کاربرد CFD در صنایع شیمیایی و نفت
25 بررسی روش های تجربی اندازه گیری ضریب انتقال حرارت هدایت (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مهندسی مکانیک و هوافضا
26 بررسی عددی انتقال حرارت جابجایی آزاد نانوسیال آب- اکسید مس در محفظه بسته با در نظر گرفتن مکانیزم های لغزش (دریافت مقاله) بیست و دومین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک
27 بررسی عددی پارامترهای موثر در عملکرد جت پمپ گاز-گاز (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس سراسری دستاوردهای نوین در مهندسی مواد، مکانیک و هوافضا
28 بررسی عددی پارامترهای هندسی و شرایط بهره برداری بر عملکرد جت پمپ مایع-گاز (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی تجاری سازی، توسعه ملی و علوم مهندسی
29 بررسی عددی تاثیر دبی حجمی مایع و فاصله نازل تا ورودی لوله اختلاط بر عملکرد یک جت پمپ مایع گاز (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در علوم، مهندسی وتکنولوژی
30 بررسی عددی تاثیر طول لوله اختلاط و فشار خروجی دیفیوزر بر عملکرد یک جت پمپ مایع-گاز (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در علوم، مهندسی وتکنولوژی
31 بررسی عددی تأثیر به قطر نازل بر عملکرد یک جت پمپ مایع - گاز (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی در مهندسی صنایع و مهندسی مکانیک
32 بهینه سازی مبدل حرارتی پوسته لوله با استفاده از الگوریتم چند هدفه دسته گروهی ذرات (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی شبیه سازی سیستمهای مکانیکی
33 تاثیر اثر اندازه بر رفتار استاتیکی نانو کلیدهای الکتروشیمیایی (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس دانشجویی مهندسی مکانیک
34 تاثیر تئوری های غیر کلاسیک در بررسی ناپایداری نانو کلیدهای مغروق در الکترولیت (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی در مهندسی صنایع و مهندسی مکانیک
35 تحلیل جریان لایه مرزی با جابجایی اجباری در نانوسیالات بر روی یک صفحه تخت (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مهندسی مکانیک و هوافضا
36 تعیین حرارت ناپایداری درنانوعملگرهای الکتروستاتیکی دوسرگیردار (دریافت مقاله) اولین همایش ملی نانومواد و نانو تکنولوژی
37 جریان سیال در یک محفظه سه لایه ای (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس دینامیک شاره ها
38 شبیه سازی به روش شبکه بولتزمن در انتقال گرمای جابجایی واداشته نانوسیال با غلظت های متفاوت درون کانال (دریافت مقاله) بیست و پنجمین همایش سالانه مهندسی مکانیک
39 شبیه سازی جریان هوا درون فضای بسته به روش ناحیهای هوا و تعقیب ذرات معلق به روش لاگرانژی (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی پژوهش های تخصصی در علوم،مهندسی و فناوری های دانشگاهی
40 شبیه سازی سیال گذرنده از موتور حفاری درون چاهی حلزونی با استفاده از مکانیک سیالات محاسباتی (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی کاربرد CFD در صنایع شیمیایی و نفت
41 شبیه سازی عددی چاه آزمایی به روش کوادراتور دیفرانسیلی (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی مهندسی نفت
42 شبیه سازی عددی چاه آزمایی به روش کوادراتور دیفرانسیلی (دریافت مقاله) بیست و دومین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک
43 شبیه سازی و مطالعه پارامتری جریان چندفازی در مخازن حساس به فشار (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس مدیریت انرژی و محیط زیست
44 شبیهسازی جریان آشفته و گذرا در پمپ چرخدندهای (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی شبیه سازی سیستمهای مکانیکی
45 شبیهسازی جریان سیال در جداکننده افقی دوفاز نفت و گاز (دریافت مقاله) اولین همایش ملی تکنولوژی های نوین در شیمی و پتروشیمی
46 طراحی و ساخت مخزن آب گرم دستگاه چرخه حرارتی تست مواد دندانی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید
47 کاربرد مدل غیرفوریه ای در شبیه سازی عددی انتقال حرارت جابجایی اجباری آرام (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مهندسی مکانیک و هوافضا
48 کنترل دمای مخزن آب گرم دستگاه چرخه حرارتی تست مواد دندانی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید
49 مطالعه تجربی مدل عدد ناسلت برای نانوسیال (Al(2)O(3- آب درون لوله تحت شار حرارتی یکنواخت (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مکانیک مواد و تجهیزات پیشرفته
50 مقایسه بین روشهای سیمپل تی وسیمپل در شبکه هم مکان (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس دینامیک شاره ها