آقای محمدعلی حاج عباسی

محمدعلی حاج عباسی دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی اصفهان

آقای محمدعلی حاج عباسی

دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی اصفهان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای محمدعلی حاج عباسی در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
مدیر مسئولفصلنامه علوم و فنون کشت های گلخانه ای

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثر تجمعی لجن فاضلاب بر برخی ویژگی های فیزیکی و شیمیایی خاک (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 21، شماره: 75
2 بررسی حذف نیترات و آمونیم از آبهای زیرزمینی با استفاده از فیلترهای کانساری (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 19، شماره: 67
3 تاثیر زیولیت و بنتونیت بر دسترسی زیستی روی، کادمیم و سرب در یک خاک آلوده تحت کشت آفتابگردان (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 21، شماره: 2
4 تحلیل پارامتری تونل های هیدرولیکی با مقطع نعل اسبی نسبت به عوامل موثر درطراحی لاینینگ بتنی با استفاده از توابع پتانسیل مختلط (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی تونل و فضاهای زیرزمینی دوره: 6، شماره: 1
5 تعیین میدان تنش در اطراف مغارهای ذخیره سازی گاز با استفاده از توابع پتانسیل مختلط و نگاشت همدیس (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی تونل و فضاهای زیرزمینی دوره: 3، شماره: 2
6 حل سینماتیک وارون روبات های فرافزونه ای با استفاده از شبکه عصبی موجکی (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی برق دانشگاه تبریز دوره: 40، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر شوری و خشکی بر غلظت آهن و روی در ریشه و شاخسار دو گونه گیاه دارویی بابونه (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم خاک ایران
2 اثر هیدروکربن های نفتی، خاکستر پوسته برنج و خاکستر زغال سنگ بر مقاومت فروروی خاک (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
3 ارائه یک روش ساده جهت حل دقیق ورق مستطیلی با هر ترکیب ممکن از شرایط تکیه گاهی ساده، گیردار و آزاد (دریافت مقاله) هفتمین همایش انجمن هوافضای ایران
4 ارزیابی پایداری ساختمان خاک در کاربری های مختلف با استفاده از روش فرکتال (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم خاک ایران
5 ارزیابی پتانسیل روشهاومحلولهای مختلف درعصاره گیری هیدروکربن های نفتی ازیک خاک آلوده (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت پایدار منابع خاک و محیط زیست
6 ارزیابی کیفیت خاک با استفاده از شاخص نسبت لایه بندی کربن آلی خاک در کاربری های مختلف (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
7 انتخاب گیاه مناسب برای گیاه پالایی خاک های آلوده به نفت بر اساس الگوریتم ژنتیک (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم خاک ایران
8 برآورد برخی ویژگی های فیزیکی و مکانیکی خاک با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی مهندسی عمران
9 برآورد پتانسیل ترسیب کربن در خاک های مناطق خشک و نیمه خشک (مطالعه موردی خاک های اراضی کشاورزی و کویری شهرستان ابرکوه در مرکز کشور) (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم خاک ایران
10 بررسی اثر آب گریزی بر انرژی های واکنش بین ذرات شن و باکتری ایکولای (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
11 بررسی اثر هیدروکربن های نفتی بر خصوصیات شیمیایی خاک در منطقه مسجدسلیمان (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
12 بررسی ارتعاشات آزاد ورق مستطیلیساندویچی با لایه میانی سیال الکترورئولوژیکال (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک
13 بررسی ارتعاشات چرخدندههای خورشیدی سه سیارهای (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس دانشجویی مهندسی مکانیک
14 بررسی امکان استفاده از روش تقطیر مستقیم برای اندازهگیری درصد نیتروژن کل خاک (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم خاک ایران
15 بررسی امکان پالایش سرب و روی توسط آفتابگردان و کلزا در یک خاک آلوده اصفهان (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم خاک ایران
16 بررسی برخی ویژگی های الکتروسینتیک باکتری های شاخص در پژوهش های آلودگی خاک و آب (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
17 بررسی تاثیر پدیده اثر سطحی بر ارتعاشات غیرخطی نانورزوناتورها با روش تکرار تغییراتی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی آکوستیک و ارتعاشات
18 بررسی تاثیر سری های زمانی داده های هواشناسی CRU و سازمان هواشناسی در پیش بینی رسوب حوزه آبخیز کرخه کرخه علیا با استفاده از مدل SWAT (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی ایده های نو در کشاورزی
19 بررسی تاثیر قارچ اندوفایت Piriformospora indica بر رشد و توسعه ریشه های گیاه (Zea mays L.) در حضور مواد نفتی (دریافت مقاله) اولین همایش تخصصی زیست پالایی
20 بررسی گیاه پالایی برخی از خاک های آلوده به کریزین در تالاب شادگان، خوزستان (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم خاک ایران
21 بررسی معیارهای استفاده کارآمد از منابع آب در کشاورزی، کارایی مصرف و بهره وری (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت آب در مزرعه (تقاضا محوری آب)
22 پارامترهای سینتیکی جذب نیترات بوسیله ریشه سیب زمینی در سه زمان از رشد گیاه (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم خاک ایران
23 پالایش خاک های آلوده به هیدروکربن های نفتی به روش تحریک گیاهی (دریافت مقاله) دومین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست
24 پالایش خاک های آلوده به هیدروکربن های نفتی به روش های گیاه پالایی و مکانیکی (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم خاک ایران
25 پالایش زیستی خاکهای آلوده به هیدروکربنهای نفتی در مقیاس پایلوت صحرایی (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم خاک ایران
26 تا تیر داده های هواشناسی سازمان هواشناسی در شبیه سازی رواناب حوزه آبخیز کرخه (کرخه علپا) پا استفاده از مدل SWAT (دریافت مقاله) دوازدهمین همایش سراسری آبیاری و کاهش تبخیر
27 تاثیر استفاده از جاذب بر قابلیت گیاه پالایی هیدروکربنهای نفتی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی و محیط زیست سالم
28 تاثیر تغییر در کاربری اراضی بر برخی از خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک ها (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم خاک ایران
29 تاثیر تغییر در کاربری اراضی مرتع و جنگل به زمین زراعی بر آبگریزی آب در خاک (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم خاک ایران
30 تاثیر تلقیح گیاه با قارچ اندوفیت Piriformospora indica و حضور ریشههای گیاه ذرت بر حذف هیدروکربن های نفتی از خاک (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کشاورزی، محیط زیست و امنیت غذایی
31 تاثیر سری های زمانی داده های هواشناسی CRU در پیش بینی جریان رودخانه ای حوزه آبخیز کرخه(کرخه علیا)با استفاده از مدل SWAT (دریافت مقاله) دوازدهمین همایش سراسری آبیاری و کاهش تبخیر
32 تاثیر قارچ های اندوفایت بر گیاه پالایی کادمیم در خاک (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم خاک ایران
33 تاثیر قارچهای اندوفایت (Neotyphodium sp.) بر جذب آرسنیک به وسیله دو گونه گیاه فسکیو در محیط هیدروپونیک (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی هیدروپونیک و تولیدات گلخانه ای
34 تأثیر سیستم های خاک ورزی و کود دامی بر حرکت برمید در خاک (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم خاک ایران
35 تأثیر مدیریت های مختلف اراضی بر برخی خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک های غرب و جنوب غربی اصفهان (دریافت مقاله) همایش خاک، محیط زیست و توسعه پایدار
36 تحلیل ارتعاشات آزاد ورق ضخیم به روش المانهای طبیعی (NEM) (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک
37 تحلیل الاستواستاتیک دریچه های سد (ورق ضخیم ) به روش المانهای طبیعی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی نیروگاههای آبی کشور
38 تحلیل الاستوپلاستیک ورق ضخیم به روش المان های طبیعی (NEM) (دریافت مقاله) هفتمین همایش انجمن هوافضای ایران
39 تحلیل پایداری و انشعاب تیر متحرک محوری با دهانه های متعدد با استفاده از روش المان محدود (دریافت مقاله) هفدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک
40 تحلیل پایدری دینامیکی تیر متحرک محوری و نامعین با استفاده از مدل المان محدود (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک
41 تحلیل دینامیکی بازوهای مکانیکی انعطاف پذیر و بررسی نوسانات پیچشی و انتقالی در مفاصل و مچ بر مبنای مدل اجزاء محدود (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک
42 تحلیل معادله موج با استفاده از روش المان محدود در حوزه حلِ متغیر با زمان (دریافت مقاله) هفتمین همایش انجمن هوافضای ایران
43 تخمین شاخص مخروطی با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی و مقایسه ان با مدل های خطی (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم خاک ایران
44 تعیین پیکربندی بهینه روباتهای ابر افزونه ای با استفاده از روش تغییراتی وشبکه عصبی موجکی (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک
45 تعیین پیکربندی بهینه روباتهای دارای ابرافزونگی درجات آزادی به کمک حرکت با آهنگ ظریف و شبکه های عصبی (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک
46 توزیع کربوهیدرات و کربن آلی در خاک دانه ها و اثر تغییر کاربری اراضی بر آن (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم خاک ایران
47 جوانه زنی و رشد برخی ازگیاهان در خاک های آلوده به هیدروکربن های نفتی (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم خاک ایران
48 چالش های کشاورزی پایدار، تولید با کیفیت، نگاه به آینده (مطالعه موردی استان اصفهان) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت و توسعه کشاورزی پایدار در ایران
49 حل ارتعاشات آزاد خمشی - پیچشی تیر تیموشنکو به روش تحلیلی و کاربرد آن در تبیین رفتار ارتعاشی هواپیماهای سبک کامپوزیتی (دریافت مقاله) هشتمین همایش انجمن هوافضای ایران
50 حل تحلیلی ارتعاشات تیر متحرک محوری با شرایط تکیه گاهی نامعین (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک
51 حل تحلیلی بار کمانش ورق مستطیلی P-FGM برای شرایط مرزی ترکیبی دو طرف ساده - دو طرف گیردار (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک
52 حل دقیق ارتعاشات آزاد ورق با استفاده از روابط الاستودینامیک سه بعدی (دریافت مقاله) هفتمین همایش انجمن هوافضای ایران
53 حل دقیق مستطیلی بر روی بستر الاستیک وینکلر و پسترنک با شرایط مرزی مرکب (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک
54 حل سینماتیک وارون روباتهای دارای ابرافزونگی درجات آزادی به کمک شبکه عصبی موجکی (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک
55 رشد و لیگنینی شدن ریشه های ذرت (.Zea Mays L) تلقیح شده با با قارچ Piriformospora indica و کاشته شده در حضور آلودگی ناهمگن خاک به مواد نفتی (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و دومین همایش ملی کشاورزی،محیط زیست و امنیت غذایی
56 سهم مدیریت خاک درتوسعه پایدار (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت پایدار منابع خاک و محیط زیست
57 شبیه سازی رواناب حوزه آبخیز کرخه با استفاده ازمدل Swat برای استفاده درتحلیل فراوانی سیل (دریافت مقاله) نهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
58 طراحی سیستم تعلیق نیمه فعال خودرو با استفاده از کنترل مود لغزشی - فازی (دریافت مقاله) هفدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک
59 طراحی کنترلر LQG/LTRبرای تقلیل ارتعاشات در ورقهای نازک و ضخیم بر مبنای مدل اجزاء محدود و المان هتروسیس (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک
60 کارایی قارچ اندوفایت Piriformospora indica در گیاه پالایی خاک‌های آلوده به روی توسط دو گونه گیاه خاکشیر (دریافت مقاله) اولین همایش تخصصی زیست پالایی
61 کارایی کمپوست در زیست پالایی خاک های آلوده به هیدروکربن های نفتی (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس بین المللی اکولوژی سیمای سرزمین
62 کاربرد slurry دام به عنوان کود غنی از نیتروژن برای پوساندن بقایای گیاهی (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم خاک ایران
63 کنترل فعال ارتعاشات تیر یکسرگیردار چرخان با استفاده از میراکننده تکانهای (دریافت مقاله) نوزدهمین همایش سالانه مهندسی مکانیک
64 گیاه پالایی آلاینده های نفتی و فلزات سنگین از خاک های اصلاح شده به روش پالایش فیزیکی (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم خاک ایران
65 مطالعه عنصر روی در خاک و گیاه به روش نسبی آشکارساز سوسوزن حفره ای با بلور یدور سدیم (NaI) (TI) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی کاربرد فناوری هسته ای در علوم کشاورزی و منابع طبیعی
66 معرفی جعبه پایش ریشه (Rhizotron) برای ارزیابی و مطالعه درجای رشد و توسعه ریشه ی گیاه در خاک (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
67 مقایسه برخی ویژگی های بیوچارهای با منشا گیاهی و حیوانی (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
68 مقایسه تأثیر کاربرد slurry دام و کود اوره بر سرعت پوسیدگی بقایای گیاهی (دریافت مقاله) همایش خاک، محیط زیست و توسعه پایدار
69 مقایسه روش ها و عصاره گیری های مختلف جهت استخراج کربوهیدرات ها در خاک (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم خاک ایران