خانم دکتر حمیده امکچی

دکتر حمیده امکچی عضو سازمان نظام مهندسی استان تهران

خانم دکتر حمیده امکچی

Dr. Hamideh Amakchi

عضو سازمان نظام مهندسی استان تهران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.