آقای دکتر ایوب سعیدی

دکتر ایوب سعیدی

آقای دکتر ایوب سعیدی

Dr. Ayoub Saeidi

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر ایوب سعیدی در مجلات و ژورنالها

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر تمرین مقاومتی دایره ای همراه با مکمل سازی بخش های مختلف زعفران بر هورمون تستوسترون و کورتیزول (دریافت مقاله) سومین همایش ملی تربیت بدنی و علوم ورزشی
2 تاثیر تمرین مقاومتی دایرهای کوتاه مدت و مکملسازی با بخشهای مختلف گیاه زعفران بر روی برخی شاخص های خطرزای قلبی عروقی در مردان غیر فعال (دریافت مقاله) سومین همایش ملی تربیت بدنی و علوم ورزشی