آقای مهندس مجتبی مزروعی

مهندس مجتبی مزروعی رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان خراسان رضوی

آقای مهندس مجتبی مزروعی

Mojtaba Mazroii

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان خراسان رضوی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای مهندس مجتبی مزروعی در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
رئیس کنفرانس نخستین کنفرانس بین المللی علوم کشاورزی،دامی منابع طبیعی محیط زیست گردشگری روستایی و گیاهان دارویی کشورهای اسلامی سازمان جهادکشاورزی خراسان رضوی -هلدینگ دامپروری آستان قدس رضوی- مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی -بازاردام، مشهد آبان 1396