خانم دکتر شهزاد برومند

دکتر شهزاد برومند استادیار، پژوهشکده علوم اقتصادی دانشگاه علامه طباطبائی

خانم دکتر شهزاد برومند

Dr. Shahzad Broumand

استادیار، پژوهشکده علوم اقتصادی دانشگاه علامه طباطبائی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی خانم دکتر شهزاد برومند در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
هیات تحریریهفصلنامه پژوهشنامه اقتصادی