آقای دکتر شیب سانکار سانا

دکتر شیب سانکار سانا

آقای دکتر شیب سانکار سانا

Dr. shib Sankar Sana

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر شیب سانکار سانا در مجلات و ژورنالها