آقای دکتر علیرضا مهدویان

دکتر علیرضا مهدویان استاد - پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران

آقای دکتر علیرضا مهدویان

Dr. Alireza Mahdavian

استاد - پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر علیرضا مهدویان در مجلات و ژورنالها

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 پلیمرهای هوشمند : 3- پلیمرهای خودترمیمی (دریافت مقاله) فصلنامه بسپارش دوره: 3، شماره: 1
2 پلیمرهای هوشمند: 1- معرفی و کاربرد (دریافت مقاله) فصلنامه بسپارش دوره: 2، شماره: 3
3 پلیمرهای هوشمند: 2- پلیمرهای حافظه شکلی و الکتروفعال (دریافت مقاله) فصلنامه بسپارش دوره: 2، شماره: 4
4 تهیه نانوذرات آکریلی عامل دار پاسخگو به نور دارای گروه های کربازول برای تهیه کاغذهای سلولوزی هوشمند (دریافت مقاله) دوماهنامه علوم و تکنولوژی پلیمر دوره: 30، شماره: 5
5 رابطه الگوهای ارتباطی زوجین با رضامندی زناشویی (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات اسلام و روانشناسی دوره: 5، شماره: 9
6 سنتز پلی آمیدهای خطی دارای گروه های 4- (4-بنزوفنون) یورازول (دریافت مقاله) دوماهنامه علوم و تکنولوژی پلیمر دوره: 11، شماره: 3
7 سینتیک پخت رزین اپوکسی - نووالاک دارای بازدارنده شعله تترابرموبیس فنول A، با استفاده از روش گرماسنجی هم دما (دریافت مقاله) دوماهنامه علوم و تکنولوژی پلیمر دوره: 26، شماره: 6
8 کامپوزیت ها و ژل های پلیمری مغناطیسی حاوی نانوذرات مگنتیت (دریافت مقاله) فصلنامه بسپارش دوره: 8، شماره: 3
9 منابع انگیزش اخلاقی با رویکرد تطبیقی بین دیدگاه علامه طباطبایی و مازلو (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات اسلام و روانشناسی دوره: 5، شماره: 9
10 نانوکامپوزیت های طلا- پلیمر و کاربردهای آن ها (دریافت مقاله) فصلنامه بسپارش دوره: 7، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 امکان سنجی جداسازی پسته های خندان ازپسته های غیرخندان توسط پردازش تصویر (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی
2 Modification of clay via silane grafting and nylon synthesis onto the montmorillonite (دریافت مقاله) هفتمین کنگره ملی مهندسی شیمی
3 Preparation and Characterization of Nanocomposite Films of Polyimide-Silica Hybrid Via Sol-Gel Process (دریافت مقاله) دهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
4 Preparation of epoxy-modified carbon nano tube composites based on reaction in dispersion stage (دریافت مقاله) ششمین کنگره بین المللی مهندسی شیمی
5 Rheological behavior of Nylon-66/clay nanocomposites based on clay modified in interfacial polycondensation and silane grafting processes (دریافت مقاله) دهمین سمینار بین المللی علوم و تکنولوژی پلیمر
6 Synthesize of BaM type hexaferrites and characterization the effect of substituents on their magnetic properties (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی نانو از سنتز تا صنعت
7 The Comparison between Initial Charge, Shot and Modified Shot Processes and Their Effects on Macrostructure of Particles in Emulsion Copolymerization of Styrene- Butadiene- Acrylic Acid (دریافت مقاله) نهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
8 بررسی تاثیر برداشت دقیق بر برخی ویژگی های کیفی گیاه دارویی زوفا (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره ملی مهندسی مکانیک بیوسیستم و مکانیزاسیون ایران
9 بررسی تاثیر رطوبت زاویه تیغه بر خواص برشی ساقه جعفری (دریافت مقاله) سومین همایش بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی، منابع طبیعی محیط زیست
10 بررسی نقش تکنیک خوراک دهی بر خواص لاتکس های تهیه شده از وینیل استات و ۲- اتیل هگزیل اکریلات (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
11 پلیمریزاسیون رادیکالی اکریل آمید در حضور آغازگر پتاسیم پرسولفات در فاز محلول١ . مطالعه سینتیک واکنش به کمک تکنیک 1 H-NMR (دریافت مقاله) هشتمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
12 تاثیر امواج فراصوت بر شکست خواب و ویژگی های جوانه زنی بذرخارشتر (دریافت مقاله) نهمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
13 تاثیر رابطه والد- فرزندی برعزت نفس نوجوانان (دریافت مقاله) دومین همایش ملی روانشناسی - روانشناسی خانواده
14 تاثیر مونومر کربوکسیلیک اسید بر فرایند هسته زایی ذرات لاتکس در کوپلیمریزاسیون امولسیونی فاقد امولسیفایر استایرن - بوتادین - اکریلیک اسید (دریافت مقاله) هشتمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
15 تهیه اصلاح کننده ضربه پلی وینیل کلراید بر پایه پلی بوتا دی ان و کوپلی استایرن- بوتا دی ان به وسیله پلیمریزاسیون امولسیونی دانه ای (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
16 تهیه لاتکس سریع خشک شونده حاوی نانوذرات کوپلیمرهای اصلاح شده با آمین متیل متاکریلات-بوتیل اکریلات از طریق پلیمریزاسیون امولسیونی جهت استفاده در رنگهای ترافیکی (دریافت مقاله) دومین سمینار ملی رنگهای ترافیکی، خط کشی و ایمنی راهها
17 تهیه نانوذرات کامپوزیتی هسته - پوسته سیلیکا /( استایرن - متیل متاکریلات - اکریلیک اسید ) به روش پلیمریزاسیون امولسیونی دانه ای (دریافت مقاله) دومین همایش دانشجویی فناوری نانو
18 تهیه نانوذرات کامپوزیتی هسته-پوسته سیلیکا/(استایرن-متی لمتاکریلات-اکریلی کاسید) به روش پلیمریزاسیون امولسیونی دانه ای (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
19 تهیه نانوکامپوزیتهای هسته - پوسته با کپسول دار کردن نانوذرات مغناطیسی در کوپلیمراستایرن - بوتیل اکریلات به روش پلیمریزاسیون مینی امولسیونی (دریافت مقاله) دومین همایش دانشجویی فناوری نانو
20 تهیه و بررسی خواص نانوذرات مغناطیسی اکسید آهن با توزیع اندازه ذرات باریک به روش همرسوبی با تهییج مکانیکی والتراسونیک (دریافت مقاله) هفتمین همایش پژوهش های نوین در علوم و فناوری
21 تهیه و شناسایی ذرات پلی استایرن عامل دار با گروه های کربوکسیلیک به صورت تک سایز طی پلیمریزاسیون امولسیونی یک مرحله ای (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
22 ساخت رنگ ترافیکی پایه آبی با زمان خشک شدن پایین و خواص مکانیکی بالا (دریافت مقاله) دومین سمینار ملی رنگهای ترافیکی، خط کشی و ایمنی راهها
23 سنتز، شناسایی و بررسی خواص فتوکرومی ترکیبات آزو تثبیت شده برکیتوزان وسلولز (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی شیمی و نانو شیمی از پژوهش تا فناوری
24 شناسایی و بررسی خواص فتوکرومی ترکیبات آزو تثبیت شده برکیتوزان و سلولز (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی شیمی و نانو شیمی از پژوهش تا فناوری
25 شیشه های ناپدید شونده: دسته جدیدی از نانوکامپوزیتهای هیبریدی پلی ایمید- سیلیکا بر پایه ۲و ۶-دی آمینو پیریدین تهیه شده به روش سل-ژل (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
26 طراحی و پیادهسازی سامانه کنترل فازی به منظور کنترل دمای خشککن خورشیدی مجهزبه متمرکزکننده سهوی (دریافت مقاله) دهمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی (بیوسیستم) و مکانیزاسیون ایران
27 طراحی و ساخت سامانه میراکننده مجموعه چرخ گاوآه نهای دوطرفه (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون
28 طراحی، ساخت و ارزیابی سامانه برداشت دقیق گیاهان دارویی (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره ملی مهندسی مکانیک بیوسیستم و مکانیزاسیون ایران
29 ظرفیت های گفتمان انقلاب اسلامی در سیاست گذاری امنیت ملی در جمهوری اسلامی ایران (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره ملی پیشگامان پیشرفت
30 کاربرد MCA بهعنوان روشی نوین دربهینه سازی سامانه های ماشین های کشاورزی (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی
31 کپسو لدار کردن نانوذرات سیلیکای اصلا حشده توسط کوپلیمر (استایرن- متی لمتاکریلات) به روش پلیمریزاسیون امولسیونی دان های (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
32 مطالعه کوپلیمریزاسیون آکریل آمید و سدیم متاکریلات با شروع کننده پراکسیدی در حالت جامد به کمک DSC (دریافت مقاله) نهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران