آقای دکتر حسنعلی آقا جانی

دکتر حسنعلی آقا جانی دانشیار گروه مدیریت دانشگاه مازندران

آقای دکتر حسنعلی آقا جانی

Dr. Hassanali Aghajani

دانشیار گروه مدیریت دانشگاه مازندران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر حسنعلی آقا جانی در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
سردبير مديريتمجله بین المللی اقتصاد مقاومتی

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر حسنعلی آقا جانی در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
عضو شورای سیاستگذاری – راهبردی اولین کنفرانس بین المللی علوم انسانی با رویکرد بومی - اسلامی و با تاکید بر پژوهش های نوین بسیج اساتید دانشگاه پیام نور استان مازندران و شرکت علمی پژوهشی و مشاوره ای آینده ساز، ساری اسفند 1394
دبیر علمی محورهای مدیریتی سومین کنفرانس اقتصاد و مدیریت کاربردی با رویکرد ملی شرکت پژوهشی صنعتی طرود شمال، مازندران -بابلسر تیر 1395

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارائه مدلی مفهومی از نقش جو سازمانی در خلق فرصت های کار آفرینانه در سازمان ها (دریافت مقاله) چهارمین ملی کنفرانس مهندسی و مدیریت نوآوری
2 ارزیابی تامین کنندگان زنجیره تامین با استفاده از رویکردی ترکیبی از تکنیک هخای تصمیم گیری چند معیاره در محیطی فازی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مهندسی صنایع و سیستم
3 مطالعه تطبیقی کارآفرینی در روستاها (دریافت مقاله) کنفرانس ملی حسابداری، مدیریت مالی و سرمایه گذاری
4 نقش مرکز رشد در بسترسازی دانشگاه کارآفرین (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت و کارآفرینی