آقای دکتر مهدی نکومنش حقیقی

دکتر مهدی نکومنش حقیقی استاد - پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران

آقای دکتر مهدی نکومنش حقیقی

Dr. Mahdi Nekoumanesh Haghighi

استاد - پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر مهدی نکومنش حقیقی در مجلات و ژورنالها

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثر دما،آغازگر و پایدار کننده براندازه ذرات پلیمر در پلیمر شدن تعلیقی استیرن (دریافت مقاله) دوماهنامه علوم و تکنولوژی پلیمر دوره: 23، شماره: 6
2 اثر روش های تهیه پایه منیزیم کلرید بر کارایی کاتالیزورهای زیگلر ناتا در پلیمرشدن پروپیلن (دریافت مقاله) دوماهنامه علوم و تکنولوژی پلیمر دوره: 26، شماره: 3
3 ارایه مدل ریاضی برای تعیین رفتار سینتیکی پلیمر شدن استیرن (دریافت مقاله) دوماهنامه علوم و تکنولوژی پلیمر دوره: 12، شماره: 2
4 استفاده از الکترون دهنده ها برای افزایش فضاویژگی درپلیمرشدن پروپیلن با استفاده از کاتالیزورهای زیگلر-ناتا (دریافت مقاله) دوماهنامه علوم و تکنولوژی پلیمر دوره: 29، شماره: 2
5 بررسی اثر شرایط فرایند ساخت محصول افزایشی منیزیم کلرید بر ساختار بلوری پایه در کاتالیزور زیگلر-ناتا (دریافت مقاله) دوماهنامه علوم و تکنولوژی پلیمر دوره: 23، شماره: 2
6 بررسی پلیمر شدن اتیلن با استفاده از کاتالیزور فعال زیگلر - ناتابر اساس تیتانیوم تترا کلرید نگهداری شده روی منیزیم اتوکسید (دریافت مقاله) دوماهنامه علوم و تکنولوژی پلیمر دوره: 10، شماره: 3
7 بررسی سینتیک پلیمر شدن رادیکالی استیرن با استفاده از مخلوط دو آغازگر تک عاملی (دریافت مقاله) دوماهنامه علوم و تکنولوژی پلیمر دوره: 22، شماره: 2
8 تعیین ترکیب درصد کوپلیمر استیرن-بوتیل آکریلات (دریافت مقاله) دوماهنامه علوم و تکنولوژی پلیمر دوره: 9، شماره: 2
9 تعیین ریز ساختار کوپلیمر استیرن-بوتیل آکریلات با روش طیف نمایی رزونانس مغناطیسی هسته کربن 13 (دریافت مقاله) دوماهنامه علوم و تکنولوژی پلیمر دوره: 9، شماره: 1
10 روشهای تعیین نسبتهای واکنش پذیری مونومرها در کوپلیمرها (دریافت مقاله) دوماهنامه علوم و تکنولوژی پلیمر دوره: 8، شماره: 2
11 ساخت کاتالیزور بیس ایندنیل زیرکونیم دی کلرید برای کوپلیمر شدن اتیلن و پروپیلن و بررسی اثر عوامل مختلف بر مقدار محصول دهی (دریافت مقاله) دوماهنامه علوم و تکنولوژی پلیمر دوره: 23، شماره: 5
12 سنتز و شناسایی کوپلیمر امولسیونی بوتیل آکریلات-متیل متاکریلات (دریافت مقاله) دوماهنامه علوم و تکنولوژی پلیمر دوره: 10، شماره: 1
13 کو پلیمر شدن آزیوتروپ استیرن-آکریلونیتریل(SAN) به روش پلیمر شدن تعلیقی در فشار اتمسفری (دریافت مقاله) دوماهنامه علوم و تکنولوژی پلیمر دوره: 15، شماره: 6
14 مروری بر روش های سنتز، خواص و کاربرد پلی آلفااولفین ها در صنعت روغن و روانکارها (دریافت مقاله) فصلنامه بسپارش دوره: 7، شماره: 4
15 مروری بر کامپوزیت های پلیمر-سیلسزکیوکسان اولیگومری چندوجهی (دریافت مقاله) فصلنامه بسپارش دوره: 7، شماره: 2
16 مطالعه اثر سیلان و مقدار پرکننده بر خواص فیزیکی و مکانیکی کامپوزیتهای دندانی (دریافت مقاله) دوماهنامه علوم و تکنولوژی پلیمر دوره: 11، شماره: 3
17 مطالعه پلیمر شدن دو غابی اتیلن درمجاورت ضد جرم امین چرب با کاتالیزور زیگلر-ناتابه روش طراحی آزمایش فاکتوریل کامل 23 (دریافت مقاله) دوماهنامه علوم و تکنولوژی پلیمر دوره: 18، شماره: 4
18 مطالعه تغییرات ترکیب شیمیایی الاستومرEPDM سنتز شده با کاتالیزور زیگلر-ناتا برپایه وانادیم طی واکنش ترپلیمرشدن (دریافت مقاله) دوماهنامه علوم و تکنولوژی پلیمر دوره: 16، شماره: 5
19 مطالعه هموپلیمر شدن اتیلن با کاتالیزور زیگلر-ناتا(TiCl4/MgCl2) به روش طراحی آزمایش فاکتوریل کامل (دریافت مقاله) دوماهنامه علوم و تکنولوژی پلیمر دوره: 22، شماره: 5
20 مکانیسم انتقال در پلیمرهای شبکه ای (دریافت مقاله) دوماهنامه علوم و تکنولوژی پلیمر دوره: 9، شماره: 4
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اصلاح مورفولوژی پایه MgCI2 کاتالیزورهای زیگلر- ناتا (Z-N ) برای پلیمریزاسیون پروپیلن، تهیه پایه کروی شکل MGCI2.nEtOH . (دریافت مقاله) نهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
2 بررسی آغشته سازی و استحکام کششی و خمشی کامپوزیت های ترموپلاستیک مسلح به الیاف طول بلند پیوسته (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی کاربرد مواد و ساخت پیشرفته در صنایع
3 بررسی تاثیر اندازه قطر نانو حفرات کاتالیست های MCM-41/TiCl4/MgCl2/THF بر روی تشکیل نانو فایبرهای پلی اتیلنی (دریافت مقاله) پنجمین همایش دانشجویی فناوری نانو
4 بررسی تاثیر دما، نوع و غلظت شروع کننده بر متوسط و توزیع اندازه ذرات در پلیمریزاسیون تعلیقی استایرن (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
5 بررسی تاثیر نوع و غلظت پایدار کننده بر متوسط اندازه ذرات و توزیع آن در پلیمریزاسیون سوسپانیونی استایرن (دریافت مقاله) دهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
6 بررسی رفتار سیستم کاتالیستیTiCl4/Mg(OEt)2/MAO در پلیمریزاسیون دوغابی اتیلن، با استفاده از روش سطح پاسخ (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
7 پلیمریزاسیون پروپیلن با کاتالیستهای زیگلر-ناتا دارای الکتروندهندهی داخلی جدید -1 متوکسی- 2و 2-بیس(متوکسیمتیل)بوتان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی توسعه دانش بنیان صنایع نفت، گاز و پتروشیمی و ششمین کنفرانس روز مهندسی پتروشیمی بندر امام
8 تاثیر میزان مونومر و درجه حرارت در پلیمریزاسیون امولسیونی وینیل کلراید (دریافت مقاله) هشتمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
9 تأثیر الکتروندهندههای خارجی اتری جدید و سیلانی رایج بر کاتالیستهای نسل چهارم زیگلر-ناتا برای پلیمریزاسیون پروپیلن (دریافت مقاله) دومین همایش ملی تکنولوژی های نوین در شیمی و پتروشیمی
10 تولید کامپوزیت های پلی اتیلن/سیلیکا به صورت درجا با استفاده از سیلیکای اصلاح شده (دریافت مقاله) کنفرانس کاربرد کامپوزیت در صنایع ایران
11 تهیه نانوفیبرهای پلی آنیلین با استفاده از نسل جدید از نانوکاتالیزور های فیلیپس (دریافت مقاله) دومین همایش دانشجویی فناوری نانو
12 ساخت کاتالیست بیس -N] 3 ترشیوبوتیل سالیسیلیدن( آلفانفتیل آمیناتو - ( [زیرکونیوم ) IV دی کلراید و پلیمریزاسیون اتیلن با آن (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
13 ساخت کاتالیست فرامتالوسنی بیس (N-[۳- ترشیوبوتیل– ۵- متوکسیسالیسیلیدن]آنیلیناتو) زیرکونیوم(IV) دیکلرید برای پلیمریزاسیون اتیلن (دریافت مقاله) اولین همایش ملی علوم و فناوریهای نوین در صنعت پالایش نفت
14 ساخت کاتالیست فرامتالوسنی بیس (N-[3-ترشیوبوتیل -5-متوکسی سالیسیلیدن ] سیکلوهگزیلاتو تیتانیوم (IV) دی کلرید برای پلیمریزاسیون اتیلن (دریافت مقاله) اولین همایش ملی علوم و فناوریهای نوین در صنعت پالایش نفت
15 ساخت کاتالیست متالوسن جهت کو پلیمریزاسیون اتیلن و پروپیلن (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
16 سنتز 1- هگزن با استفاده از کاتالیست اصلاح شده [ کرومیومتریس( 2اتیل هگزانوآت)/ 5،2 - دیمتیلپیرول/ تریاتیلآلومنیوم ] (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
17 سنتز الکتروندهندهی داخلی جدید و استفاده از آن در تهیه کاتالیستهای زیگلر-ناتا بر پایه کلریدمنیزیم برای پلیمریزاسیون پروپیلن (دریافت مقاله) دومین همایش ملی تکنولوژی های نوین در شیمی و پتروشیمی
18 سنتز و شناسایی الکتروندهندهی داخلی تترا-اتری جدید و استفاده از آن در ساخت کاتالیستهای زیگلر-ناتا برای پلیمریزاسیون پروپیلن (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی توسعه دانش بنیان صنایع نفت، گاز و پتروشیمی و ششمین کنفرانس روز مهندسی پتروشیمی بندر امام
19 سنتز و شناسایی پلیپروپیلن تولید شده با کاتالیستهای زیگلر-ناتا دارای الکتروندهندهی داخلی تترا-اتری جدید (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی توسعه دانش بنیان صنایع نفت، گاز و پتروشیمی و ششمین کنفرانس روز مهندسی پتروشیمی بندر امام
20 سنتز و شناسایی پلیپروپیلن حاصل از کاتالیستهای زیگلر-ناتا بر پایه کلریدمنیزیم با الکتروندهندهی داخلی جدید (دریافت مقاله) دومین همایش ملی تکنولوژی های نوین در شیمی و پتروشیمی
21 مطالعه خواص مورفولوژی و جرم مولکولی در پلیمریزاسیون اتیلن با کاتالیست کئوردیناسیونی ( SiO2/TiCl4/THF/MgCl2) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس پتروشیمی ایران
22 مقایسه تأثیر ترکیبات تری- اتری و تترا- اتری به عنوان الکترون دهنده های داخلی جدید بر کاتالیست های زیگلر- ناتا برای پلیمریزاسیون پروپیلن بدون الکترون دهنده ی خارجی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی در شیمی و مهندسی شیمی
23 مقایسه نقش الکتروندهندههای داخلی هپتا – اتری و پنتا – اتری در کاتالیستهای زیگلر – ناتا برای پلیمریزاسیون پروپیلن (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی نفت، گاز و پتروشیمی
24 نقش اترهای جدید و آلکوکسیسیلانها به عنوان الکتروندهندههای خارجی در پلیمریزاسیون پروپیلن با کاتالیست صنعتی زیگلر-ناتا (دریافت مقاله) دومین همایش ملی تکنولوژی های نوین در شیمی و پتروشیمی
25 نقش الکتروندهندهی داخلی هگزا-اتری جدید در کاتالیستهای زیگلر-ناتا و کاربرد آنها در پلیمریزاسیون پروپیلن بدون الکتروندهندهی خارجی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی توسعه دانش بنیان صنایع نفت، گاز و پتروشیمی و ششمین کنفرانس روز مهندسی پتروشیمی بندر امام