آقای مهندس محمد مهدی برادران خلخالی

مهندس محمد مهدی برادران خلخالی عضو موسس و عضو هیئت مدیره بنیاد قرآن پژوهی حوزه ودانشگاه

آقای مهندس محمد مهدی برادران خلخالی

عضو موسس و عضو هیئت مدیره بنیاد قرآن پژوهی حوزه ودانشگاه

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای مهندس محمد مهدی برادران خلخالی در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
دبیر اجرایی ششمین کنفرانس ملی برنامه‌ریزی و مدیریت شهری با تأکید بر مؤلفه‌های شهر اسلامی شورای اسلامی شهر مشهد، دانشگاه فردوسی مشهد، شهرداری مشهد و مرکز پژوهش‌های شورای اسلامی شهر مشهد، مشهد- دانشکده علوم پایه دانشگاه فردوسی آبان 1393