آقای دکتر علی اکبر تاج مزینانی

دکتر علی اکبر تاج مزینانی رئیس دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبائی

آقای دکتر علی اکبر تاج مزینانی

Dr. AliAkbar TajMazinani

رئیس دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبائی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 بررسی تحول فرهنگ جنسیتی در کتب درسی مطالعه ای تطبیقی پیرامون کتاب های فارسی اول ابتدایی(1382 و1362 ،1357 )سال های (دریافت مقاله) فصلنامه علوم اجتماعی دوره: 21، شماره: 64
2 چالش های برنامه رفاهی بیمه بیکاری در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی رفاه و توسعه اجتماعی دوره: 7، شماره: 25
3 گونه شناسی نظام های رفاهی در جهان (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی رفاه و توسعه اجتماعی دوره: 2، شماره: 6