آقای دکتر جیمز مکلر

دکتر جیمز مکلر

آقای دکتر جیمز مکلر

Dr. James Meckler

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر جیمز مکلر در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
هيات تحريريه اقتصاد سبزمجله بین المللی اقتصاد مقاومتی