آقای دکتر علیرضا عبدالهی نژاد

دکتر علیرضا عبدالهی نژاد استادیار، دانشگاه علامه طباطبائی

آقای دکتر علیرضا عبدالهی نژاد

Dr. Alireza Abdolahi Nejad

استادیار، دانشگاه علامه طباطبائی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر علیرضا عبدالهی نژاد در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
مدیر داخلیفصلنامه مطالعات رسانه های نوین