آقای دکتر یونس وکیل الرعایا

دکتر یونس وکیل الرعایا

آقای دکتر یونس وکیل الرعایا

Dr. Younos Vakilaroaya

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر یونس وکیل الرعایا در مجلات و ژورنالها

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر یونس وکیل الرعایا در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
دبیر علمی نخستین همایش ملی مطالعات جدید در کارآفرینی و مدیریت کسب و کار دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان، سمنان آذر 1398

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 تعیین و تحلیل ارجحیت عوامل موثر بر وقوع تصادفات جاده ای (مورد مطالعه: راه های استان سمنان) (دریافت مقاله) فصلنامه کاربرد سیستم اطلاعات جغرافیایی و سنجش از دور در برنامه‌ریزی دوره: 9، شماره: 3
2 شناسایی و رتبه بندی شاخص های شخصیتی مربیان و کارآفرینان و توسعه مراکز آموزش خدمات دریایی (موردمطالعه: مراکز آموزش خدمات دریایی هرمزگان) (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش علوم دریایی دوره: 5، شماره: 2
3 همسویی استراتژیک فن آوری اطلاعات و کسب وکار در تعاونی های خدمات دریایی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و فناوری دریا دوره: 21، شماره: 84
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثرات تعدیلی مدیریت زنجیره تامین الکترونیک بر رضایت مندی مشتریان در صنعت خودروسازی ایران ، با رویکرد تولید ناب(مطالعه موردی: گروه صنعتی ایران خودرو- شرکت مهرکام پارس) (دریافت مقاله) نخستین همایش بین المللی جامع مدیریت ایران
2 ارائه مدلی بهینه جهت اعتبار سنجی مشتریان حقیقی بانک رفاه کارگران شعب منتخب شهرتهران (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت
3 ارزیابی عوامل موثر کارآفرینی در شرکت های کوچک و متوسط با استفاده از کارت امتیازی متوازن (مطالعه موردی: شهرک صنعتی سمنان) (دریافت مقاله) کنفرانس ملی کارآفرینی و مدیریت کسب و کارهای دانش بنیان
4 بررسی اثر برنامه ریزی و تفکر استراتژیک مدیران بر رقابت پذیری و عملکرد صادراتی بامیانجیگری بازارگرایی (مورد مطالعه: شرکت های کوچک و متوسط شهرک صنعتی سمنان) (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس اقتصاد و مدیریت کاربردی با رویکرد ملی
5 بررسی اثر پذیری رضایتمندی مشتریان صنعت خودروسازی ایران از زنجیره تأمین الکترونیکی در چرخه تولید ناب ( مطالعه موردی: گروه صنعتی ایران خودرو - شرکت مهرکام پارس) (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت
6 بررسی اثرات تعدیلی مدیریت آمایش سرزمینی بر رابطه بین سرمایه اجتماعی و میزان انگیزه های سرمایه گذاری دربخش توریسم ازدیدگاه خبرگان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی رویکردهای نوین آمایش سرزمین در ایران
7 بررسی تاثیر سازمان پاسخگوی سریع (FRO) بر رضایت مشتریان (مطالعه موردی: بانک ملی استان سمنان) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت و کسب و کار
8 بررسی تاثیر شهرت سازمان بر رضایت مشتریان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت در هزاره سوم
9 بررسی تاثیر شهرت شرکت بر رضایت، وفاداری و قصد استفاده مشتریان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی حسابداری، مدیریت و نوآوری در کسب و کار
10 بررسی رابط بین سازوکارهای حاکمیت شرکتی و دقت پیش بینی سود (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت
11 بررسی رابطه بین متنوع سازی استراتژی های تولید شرکت های قطعه ساز و میزان عملکرد مالی در صنعت خودروسازی ایران (مطالعه موردی: شرکت اتحاد موتور) (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت
12 بررسی رابطه بین مدیریت سود با سقوط ناگهانی قیمت سهام در بازار بورس (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم مدیریت و حسابداری
13 بررسی رابطه بین مدیریت سود با کاهش ریسک سقوط ارزش سهام (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم مدیریت و حسابداری
14 بررسی رابطه بین نوآوری و تغییر و کسب مزیت رقابتی در بین بنگاههای کوچک و متوسط ایران مطالعه موردی بنگاههای کوچک و متوسط استان سمنان (دریافت مقاله) همایش پژوهش های کاربردی در مدیریت صنعتی
15 بررسی مقایسه ای کارآفرینی در ایران و کشورهای عضو دیده بان جهانی کارآفرینی (دریافت مقاله) کنفرانس ملی رویکردهای نوین در مدیریت کسب و کار
16 بررسی موانع و چالش های توسعه کسب و کار خانگی زنان در روستاهای شهر سمنان (دریافت مقاله) همایش ملی نقش زنان در توسعه پایدار
17 بررسی میزان اثرپذیری فاکتورهای رضایت مندی مشتریان صنعت خودروسازی ایران از زنجیره تامین الکترونیکی در چرخه تولید ناب (مطالعه موردی: گروه صنعتی ایران خودرو- شرکت مهر کام پارس) (دریافت مقاله) کنگره بین المللی مدیریت، اقتصاد و توسعه کسب و کار
18 بررسی نقش سامانه نت پیشگیرانه بر ارتقای عملکرد (مطالعه موردی: شرکت تجهیزات پزشکی مرهم رازی) (دریافت مقاله) همایش پژوهش های کاربردی در مدیریت صنعتی
19 بررسی نقش عوامل ساختاری بر عملکرد صنایع کوچک و متوسط استان سمنان با کمک تکنیک معادلات ساختاری (دریافت مقاله) نخستین همایش بین المللی جامع مدیریت ایران
20 بررسی نقش محوری شهرت فناورانه بانک در ارتقاء عملکرد مشتریان با رویکرد مدلکسب و کار الکترونیک واحد تجاری با واحد تجاری (مورد مطالعه بانک تجارت) (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس اقتصاد و مدیریت کاربردی با رویکرد ملی
21 بررسی نقشتوسعه خوشه های صنعتی بر فرآیند توسعه محصول جدید در خوشه قطعات خودروی سمنان (دریافت مقاله) نخستین کنگره ملی توسعه خوشه صنعتی قطعات خودرو
22 تاثیر شهرت سازمان بر وفاداری و قصد استفاده مشتریان از خدمات بانکی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مدیریت چالشها و راهکارها
23 تاثیرات زنجیره تامین الکترونیکی بر رضایت مندی مشتری با رویکرد تولید ناب در صنعت خودرو سازی ایران (مطالعه موردی: گروه صنعتی ایران خودرو - شرکت مهرکام پارس) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی حسابداری، مدیریت و نوآوری در کسب و کار
24 تبیین نقش عناصرآمیخته بازاریابی در خریدهای برنامه ریزی نشده در فروشگاه های زنجیره ای (مورد مطالعه: فروشگاه های رفاه استان سمنان) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت و کسب و کار
25 تبیین و تدوین استراتژی های موثر در ایجاد فضای کسب و کار در کشور با تاکید بر صادرات غیر نفتی در زمان پساتحریم (دریافت مقاله) کنفرانس علمی مدیریت،حسابداری،اقتصاد و بیمه
26 تحلیل و ارزیابی میزان تاثیر طرح هدفمند کردن یارانه ها بر بخش توزیع در صنعت برق ایران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی حماسه سیاسی (با رویکردی بر تحولات خاورمیانه) و حماسه اقتصادی (با رویکردی بر مدیریت و حسابداری)
27 تحلیل و ارزیابی میزان تاثیر طرح هدفند کردن یارانه ها بر بهای تمام شده برق تولیدی در صنعت برق ایران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی حماسه سیاسی (با رویکردی بر تحولات خاورمیانه) و حماسه اقتصادی (با رویکردی بر مدیریت و حسابداری)
28 تدوین نقشه راه عوامل موثر برکالاهای صادراتی غیر نفتی با رویکرد شناختی فازی (موردمطالعه صنعت فرش دست باف ایران) (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس اقتصاد و مدیریت کاربردی با رویکرد ملی
29 تعیین اهمیت شاخصهای شخصیتی کارآفرینان مستقل با استفاده از فرایند تحلیل سلسله مراتبی گروهی (دریافت مقاله) کنفرانس ملی کارآفرینی و مدیریت کسب و کارهای دانش بنیان
30 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی از دانشگاه آزاد سمنان (دریافت مقاله) سومین همایش ملی پژوهش های مدیریت و علوم انسانی در ایران
31 رابطه بین متنوع سازی استراتژی های تولید شرکتهای قطعه ساز و میزان عملکرد مالی در صنعت خودروسازی ایران (مطالعه موردی: شرکت اتحاد موتور) (دریافت مقاله) کنگره بین المللی مدیریت، اقتصاد و توسعه کسب و کار
32 راهکارهای موفقیت در کسب و کار (دریافت مقاله) سومین همایش ملی پژوهش های مدیریت و علوم انسانی در ایران
33 راهکارهای موفقیت شاخصهای کارآفرینی در صنایع کوچک و متوسط ایران (مطالعه موردی: صنایع کوچک و متوسط استان تهران) (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی حسابداری و مدیریت
34 شناسایی و رتبه بندی عوامل اثر گذار و اثر پذیر بر عملکرد صنایع کوچک و متوسط استان سمنان با کمک تکنیک دیمتل (دریافت مقاله) نخستین همایش بین المللی جامع مدیریت ایران
35 شناسایی واولویت بندی شاخصهای بخشبندی بازار هدف مشتریان (مطالعه موردی:شعب بانک کشاورزی شهرستان سمنان ) (دریافت مقاله) همایش پژوهش های کاربردی در مدیریت صنعتی
36 کسب و کار موفقیت آمیز توسط راهکارهای نزدیک (دریافت مقاله) سومین همایش ملی پژوهش های مدیریت و علوم انسانی در ایران
37 متنوع سازی استراتژی های تولید شرکتهای قطعه ساز و میزان عملکرد مالی در صنعت خودروسازی ایران (مطالعه موردی: شرکت اتحاد موتور) (دریافت مقاله) نخستین همایش بین المللی جامع مدیریت ایران
38 مدیریت شاخصهای کارآفرینی و نقش آن در موفقیت صنایع کوچک و متوسط استان تهران (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی حسابداری و مدیریت
39 مطالعه تاثیر خصوصی سازی شرکت های دولتی درافزایش بهره وری صنایع ایران (دریافت مقاله) همایش ملی خصوصی سازی در ایران
40 مطالعه تاثیرات سبک های رهبری بر بهره وری کارکنان در ادارات امور مالیاتی استان سمنان (دریافت مقاله) کنفرانس سالانه پارادایم های نوین مدیریت در حوزه هوشمندی
41 مطالعه عوامل موثر بر توسعه کارآفرینی در شرکت های تعاونی روستایی زنان(موردمطالعه: شرکت های تعاونی روستایی زنان استان سمنان) (دریافت مقاله) همایش ملی نقش زنان در توسعه پایدار
42 نقش راهکارهای آمیخته بازاریابی بر عملکرد مالی بنگاه های فعال در صنعت خودرو سازی با تأکید بر آمیخته محصول (مطالعه موردی صنعت خودرو سازی ایران) (دریافت مقاله) نخستین کنگره ملی توسعه خوشه صنعتی قطعات خودرو
43 نقش کارآفرینان در کسب و کار (دریافت مقاله) سومین همایش ملی پژوهش های مدیریت و علوم انسانی در ایران
44 نقش مدل مرشد شاگردی در برنامه های جانشین پروری (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مطالعات نوین مدیریت در ایران