آقای Praveen Agarwal

Praveen Agarwal Department of Mathematics, Anand International College of Engineering, Jaipur, Near Kanota, Agra Road, Bassi, Jaipur, Rajasthan, India.

آقای Praveen Agarwal

Praveen Agarwal

Department of Mathematics, Anand International College of Engineering, Jaipur, Near Kanota, Agra Road, Bassi, Jaipur, Rajasthan, India.

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای Praveen Agarwal در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
هیات تحریریهمجله تحریریه‌ی آنالیز ریاضی سهند