آقای Poom Kumam

Poom Kumam Department of Mathematics, Faculty of Science, King Mongkut’s University of Technology Thonburi, Bang Mod, Thrung Khru, Bangkok 10140, Thailand

آقای Poom Kumam

Poom Kumam

Department of Mathematics, Faculty of Science, King Mongkut’s University of Technology Thonburi, Bang Mod, Thrung Khru, Bangkok 10140, Thailand

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای Poom Kumam در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
هیات تحریریهمجله تحریریه‌ی آنالیز ریاضی سهند