آقای پروفسور M.N Elahee

پروفسور M.N Elahee Department of International Business, Quinnipiac University, 275 Mount Carmel Avenue, Hamden, CT - 06518 USA

آقای پروفسور M.N Elahee

Prof. M.N Elahee

Department of International Business, Quinnipiac University, 275 Mount Carmel Avenue, Hamden, CT - 06518 USA

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای پروفسور M.N Elahee در مجلات و ژورنالها