آقای پروفسور B.A Iqbal

پروفسور B.A Iqbal Adjunct Professor School of Economics and Finance Monarch University Zug, Switzerland

آقای پروفسور B.A Iqbal

Prof. B.A Iqbal

Adjunct Professor School of Economics and Finance Monarch University Zug, Switzerland

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای پروفسور B.A Iqbal در مجلات و ژورنالها