آقای پروفسور E.R.G Pedersen

پروفسور E.R.G Pedersen Department of Intercultural Communication Management, Centre for Corporate Social Responsibility, Copenhagen Business School (CBS), Denmark

آقای پروفسور E.R.G Pedersen

Prof. E.R.G Pedersen

Department of Intercultural Communication Management, Centre for Corporate Social Responsibility, Copenhagen Business School (CBS), Denmark

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای پروفسور E.R.G Pedersen در مجلات و ژورنالها