آقای دکتر J. Shen

دکتر J. Shen Chinese University of Hong Kong, Department of Geography and Resource Management,  Research Centre for Urban and Regional Development, Hong Kong Institute of Asia-Pacific Studies, Hong Kong, China

آقای دکتر J. Shen

Dr. J. Shen

Chinese University of Hong Kong, Department of Geography and Resource Management, Research Centre for Urban and Regional Development, Hong Kong Institute of Asia-Pacific Studies, Hong Kong, China

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر J. Shen در مجلات و ژورنالها