خانم پروفسور N.M Suki

پروفسور N.M Suki Labuan Faculty of International Finance, Universiti Malaysia Sabah, Labuan International Campus, Jln Sg. Pagar, 87000 Federal Territory of Labuan,  Malaysia

خانم پروفسور N.M Suki

Prof. N.M. Suki

Labuan Faculty of International Finance, Universiti Malaysia Sabah, Labuan International Campus, Jln Sg. Pagar, 87000 Federal Territory of Labuan, Malaysia

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی خانم پروفسور N.M Suki در مجلات و ژورنالها