آقای دکتر عباس استاد تقی زاده

دکتر عباس استاد تقی زاده قائم مقام سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران

آقای دکتر عباس استاد تقی زاده

Dr. Abbas Ostadtaghizadeh

قائم مقام سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.