آقای مهندس فرزاد پورنور

مهندس فرزاد پورنور

آقای مهندس فرزاد پورنور

Farzad Pornoor

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.