آقای مهندس مجتبی بحیرایی

مهندس مجتبی بحیرایی

آقای مهندس مجتبی بحیرایی

Mojtaba Bahiraei

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای مهندس مجتبی بحیرایی در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
مدیر مسئولفصلنامه مدیریت استاندارد و کیفیت

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 آینده نگاری استانداردسازی ارایه ی یک روش شناسی شاخص محور، متن کاوی و دلفی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت استاندارد و کیفیت دوره: 6، شماره: 1
2 استانداردها، نوآوری و توسعه ی اقتصادی کشورهای درحال توسعه: مفاهیم و چالشهای سیاستی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت استاندارد و کیفیت دوره: 5، شماره: 2
3 انگیزه های استانداردسازی: شواهد تجربی از کشور آلمان (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت استاندارد و کیفیت دوره: 7، شماره: 1
4 بررسی و تحلیل موضوعات استاندارد فناور یهای وزارت دفاع آمریکا براساس فرآیند چرخه ی عمر محصول (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت استاندارد و کیفیت دوره: 4، شماره: 3
5 تلا شهای استانداردسازی: ارتباط بین ابعاد دانش، فرایندهای پژوهش و نتایج نوآوری (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت استاندارد و کیفیت دوره: 6، شماره: 3
6 خدمات مهندسی در طول عمر 1- نوآوری و نقش استانداردها (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت استاندارد و کیفیت دوره: 5، شماره: 3
7 رابطه ی متقابل نوآوری و استانداردسازی: بررسی رابطه ی آن ها در کشورهای درحال توسعه (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت استاندارد و کیفیت دوره: 8، شماره: 0
8 مروری بر روش های استاندارد ترکش گیری استاتیکی گلوله های شدیدالانفجار توپخانه ای (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت استاندارد و کیفیت دوره: 8، شماره: 0
9 نقش استانداردها در نوآوری (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت استاندارد و کیفیت دوره: 8، شماره: 2