آقای دکتر علیرضا بوشهری

دکتر علیرضا بوشهری

آقای دکتر علیرضا بوشهری

Dr. Alireza Boushehri

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر علیرضا بوشهری در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
سردبیرفصلنامه مدیریت استاندارد و کیفیت

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 بررسی آمادگی صنایع دفاعی کشور برای استقرار سیستم مدیریت نوآوری بر مبنای استاندارد 1- BS7000 (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت استاندارد و کیفیت دوره: 6، شماره: 3
2 تاثیر گشودگی، ظرفیت تحقیقاتی، همکاری بین کارکردی و نظام انگیزشی بر عملکرد نوآوری بنگاه های دفاعی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت توسعه فناوری دوره: 4، شماره: 3
3 تحلیل و تبیین ساختاری- کارکردی نظام نوآوری فناورانه پهپاد در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت توسعه فناوری دوره: 6، شماره: 1
4 نقش ظرفیت جذب در ارتقاء دو سوتوانی نوآوری (اکتشافی و بهره بردارانه) (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت توسعه فناوری دوره: 3، شماره: 4
5 واکاوی مفهوم قابلیت های فناورانه (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت استاندارد و کیفیت دوره: 7، شماره: 3
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارائه مدل جامع ارزیابی توانمندی فناوری به همراه مطالعه موردی زنجیره تامین ایران خودرو (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی و ششمین کنفرانس ملی مدیریت فناوری
2 ارائۀ چارچوبی برای انتخاب روش مناسب ارزیابی توانمندی فناوری در بنگاه (دریافت مقاله) دومین کنفرانس مدیریت تکنولوژی
3 انتخاب مدل ارزیابی سیاست های مشارکت زنان در تولید علم فناوری بر اساس الگوی هانسن (دریافت مقاله) کنفرانس ملی رهیافت های نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری
4 تاثیر آینده نگاری برسیاست گذاری علم، فناوری و نوآوری درسطح ملی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی و ششمین کنفرانس ملی مدیریت فناوری
5 تاثیر فرهنگ سازمانی دوسوتوان و دوسوتوانی بافت سازمانی بر نوآوری محصول در صنایع دفاعی ایران (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مدیریت و حسابداری
6 تاثیر ویژگی های فرهنگ ملی با خرید ترافیک اینترنت پرسرعت در شهر رشت (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، حسابداری و اقتصاد
7 تدوین استراتژی تامین هواپیماهای غیر تجاری با استفاده از تاپسیس فازی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت چالشها و راهکارها
8 همپایی فناورانه (تکنولوژیک): نظریه ها، استراتژی ها، الگوها، مدلها و عوامل اثرگذار (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی و نهمین کنفرانس ملی مدیریت فناوری