آقای دکتر محمد مجید مجتهدی

دکتر محمد مجید مجتهدی مرکز تحقیقات شیمی و مهندسی شیمی ایران

آقای دکتر محمد مجید مجتهدی

Dr. Mohammad Majid Mojtahedi

مرکز تحقیقات شیمی و مهندسی شیمی ایران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر محمد مجید مجتهدی در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
مدیر مسئولفصلنامه شیمی آلی