آقای دکتر داوود کیا کجوری

دکتر داوود کیا کجوری

آقای دکتر داوود کیا کجوری

Dr. Davoud Kiakojori

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر داوود کیا کجوری در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
هيات تحريريه مديريت نظاميمجله بین المللی اقتصاد مقاومتی

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارزیابی عملکرد بانک صادرات با استفاده از مدل تعالی سازمان EFQM با تلفیق تکنیکهای تصمیم گیری چندمعیاره (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی تحقیقات کاربردی در مدیریت، مهندسی صنایع، اقتصاد و حسابداری با رویکرد توسعه کسب و کار
2 بررسی تاثیر توانمندسازی بر افزایش بهره وری کارکنان بکمک تکنیک AHP (مطالعه موردی در شرکت ایران خودرو بابل) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی تحقیقات کاربردی در مدیریت، مهندسی صنایع، اقتصاد و حسابداری با رویکرد توسعه کسب و کار
3 بررسی تاثیر توانمندسازی کارکنان بر بهره وری در شرکت ایران خودرو بابل (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی تحقیقات کاربردی در مدیریت، مهندسی صنایع، اقتصاد و حسابداری با رویکرد توسعه کسب و کار
4 بررسی تفکر استراتژیک مدیران در تصمیم گیری های سازمانی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد، حسابداری و علوم تربیتی
5 بررسی رابطه بین رفتار شهروندی سازمانی و وفاداری مشتریان در بانک ملی استان مازندران (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی تحقیقات کاربردی در مدیریت، مهندسی صنایع، اقتصاد و حسابداری با رویکرد توسعه کسب و کار
6 بررسی رابطه بین سبک رهبری مدیران و میزان استرس مخرب کارکنان با توجه به موضع کنترل کارکنان در سازمان تامین اجتماعی ایران (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت
7 بررسی رابطه بین عدالت سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی در بانک ملی استان مازندران (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی تحقیقات کاربردی در مدیریت، مهندسی صنایع، اقتصاد و حسابداری با رویکرد توسعه کسب و کار
8 بررسی رابطه بین عدالت سازمانی و وفاداری مشتریان در بانک ملی استان مازندران (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی تحقیقات کاربردی در مدیریت، مهندسی صنایع، اقتصاد و حسابداری با رویکرد توسعه کسب و کار
9 بررسی رابطه تکنولوژی، رهبری و فرهنگ سازمانی در جذب سرمایه گذاری خارجی در توسعه پروژه های شهرداری منطقه 1 (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی تحقیقات کاربردی در مدیریت، مهندسی صنایع، اقتصاد و حسابداری با رویکرد توسعه کسب و کار
10 بررسی رابطه توانمندسازی کارکنان بر بهره وری در شرکت ایران خودرو بابل (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی تحقیقات کاربردی در مدیریت، مهندسی صنایع، اقتصاد و حسابداری با رویکرد توسعه کسب و کار
11 بررسی رابطه مدیریت دانش در جذب سرمایه گذاری خارجی در توسعه پروژه های شهرداری منطقه 1 (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی تحقیقات کاربردی در مدیریت، مهندسی صنایع، اقتصاد و حسابداری با رویکرد توسعه کسب و کار
12 بررسی رابطه منابع انسانی، مکانیسم و ساختار سازمانی در جذب سرمایه گذاری خارجی در توسعه پروژه های شهرداری منطقه 1 (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی تحقیقات کاربردی در مدیریت، مهندسی صنایع، اقتصاد و حسابداری با رویکرد توسعه کسب و کار
13 بررسی مفاهیم و نظریه های کسری بودجه و عوامل موثر برآن (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد، حسابداری و علوم تربیتی
14 تلفیق تکنیکهای تصمیم گیری چند معیاره با استفاده از مدل تعالی سازمان EFQM دربانک صادرات (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی تحقیقات کاربردی در مدیریت، مهندسی صنایع، اقتصاد و حسابداری با رویکرد توسعه کسب و کار
15 عملکرد بانک صادرات از مدل تعالی سازمان EFQMبا استفاده از تکنیکهای تصمیم گیری چند معیاره (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی تحقیقات کاربردی در مدیریت، مهندسی صنایع، اقتصاد و حسابداری با رویکرد توسعه کسب و کار