آقای دکتر محسن موسوی فتمه سری

دکتر محسن موسوی فتمه سری استادیار،دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه

آقای دکتر محسن موسوی فتمه سری

Dr. Mohsen Mousavi

استادیار،دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر محسن موسوی فتمه سری در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
مدیر داخلیفصلنامه شیمی آلی

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 Bismuth(III) Promoted Aerobic Oxidation of Benzoin (دریافت مقاله) فصلنامه شیمی آلی دوره: 1، شماره: 1
2 One-pot Synthesis of Benzil Derivatives from Aromatic Aldehydes (دریافت مقاله) فصلنامه شیمی آلی دوره: 3، شماره: 1
3 Preparation of α-Hydroxy Ketones from Aromatic Aldehydes (دریافت مقاله) فصلنامه شیمی آلی دوره: 2، شماره: 1
4 Study of Cis–trans Isomerization Mechanism of [3-(3-Aminomethyl) Phenylazo] Phenyl acetic Acid as a Causative Role in Alzheimer Using Density Functional Theory (دریافت مقاله) مجله بین المللی تحقیقات پیشرفته بیولوژی و پزشکی دوره: 1، شماره: 11
5 Study of Photoisomerization in Cis-Retinal as a Natural Photo switch in Vision Using Density Functional Theory (دریافت مقاله) مجله بین المللی تحقیقات پیشرفته بیولوژی و پزشکی دوره: 1، شماره: 11
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 Solutions of Eckart potential plus Hulthen potential in the Presence of Spin Symmetry and Pseudo spin Symmetry (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و تکنولوژی