آقای دکتر امید پورحیدری

دکتر امید پورحیدری استاد حسابداری، عضو هیات علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان

آقای دکتر امید پورحیدری

Dr. Omid Pour Heidari

استاد حسابداری، عضو هیات علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر امید پورحیدری در مجلات و ژورنالها

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثر محافظهکاری مشروط و غیر مشروط حسابداری بر هزینهحقوق مالکانه (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات تجربی حسابداری مالی دوره: 10، شماره: 35
2 ارتباط بین اطلاعات مالی و غیرمالی با بازده سهام شرکتهایپذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات تجربی حسابداری مالی دوره: 9، شماره: 31
3 ارتباط بین کیفیت اطلاعات مالی و هزینه سرمایه سهام عادی (دریافت مقاله) راهبرد مدیریت مالی دوره: 1، شماره: 1
4 بررسی ارتباط بین بازده بازار، اندازه شرکت و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار سهام با بازده شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات تجربی حسابداری مالی دوره: 7، شماره: 24
5 بررسی تاثیر اندازه شرکت بر رابطه افشا و هزینه سرمایه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) فصلنامه دانش حسابداری دوره: 5، شماره: 18
6 بررسی رابطه رقابت در بازار محصول با ریسک سقوط قیمت سهام شرکت های پذیرفته شده در بازار بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های تجربی حسابداری دوره: 8، شماره: 2
7 بررسی رفتار مدیران در بکارگیری حسابداری ذهنی در گزارشگری صورت سود و زیان (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات تجربی حسابداری مالی دوره: 15، شماره: 58
8 بررسی نوع و محتوای اطلاعاتی تعدیلات سنواتی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات تجربی حسابداری مالی دوره: 11، شماره: 45
9 سنجش رقابت در بازار خدمات حسابرسی از طریق بررسیچسبندگی حقالزحمه حسابرسی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات تجربی حسابداری مالی دوره: 12، شماره: 47
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارتباط بین ساختارهای رقابتی محصولات و ساختارهای مالی با محافظه کاری های مشروط در گزارشگری مالی (دریافت مقاله) کنفرانس ملی تحولات نوین در مطالعات وحسابداری
2 تاثیر تسریع در شناسایی هزینه ها نسبت به درآمدها بر تصمیم های مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مدیریت و اقتصاد