آقای داوود پرن

داوود پرن دانشجوی دکتری دانشگاه علامه طباطبایی

آقای داوود پرن

Davoud Paran

دانشجوی دکتری دانشگاه علامه طباطبایی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای داوود پرن در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
مدیر داخلیفصلنامه دولت پژوهی