آقای مهندس محمود پرهیزگار

مهندس محمود پرهیزگار دانشگاه جامع علمی کاربردی شرکت تولیدی لاستیک دنا

آقای مهندس محمود پرهیزگار

Mahmoud Parhizgar

دانشگاه جامع علمی کاربردی شرکت تولیدی لاستیک دنا

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای مهندس محمود پرهیزگار در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
رئیس کنفرانس دومین کنفرانس و نمایشگاه بین المللی فناوری های نوین در صنعت لاستیک و پلیمر دانشگاه جامع علمی کاربردی شرکت تولیدی لاستیک دنا، شیراز اردیبهشت 1396