آقای دکتر محمدرحیم واثقی

دکتر محمدرحیم واثقی عضوهیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز

آقای دکتر محمدرحیم واثقی

Dr. Mohammadrahim Vaseghi

عضوهیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر محمدرحیم واثقی در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
دبیر علمی دومین کنفرانس و نمایشگاه بین المللی فناوری های نوین در صنعت لاستیک و پلیمر دانشگاه جامع علمی کاربردی شرکت تولیدی لاستیک دنا، شیراز اردیبهشت 1396